Prețul pe kilometru la transportul public local se va majora. Conform documentelor puse la dispoziție de Primăria Municipiului Arad, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Primărie şi Compania de Transport Public a fost renegociat, la solicitarea CTP.

CTP transmite că în ultima perioadă aceștia au avut loc modificări legislative care au determinat modificări ale costurilor de exploatare și care au avut ca și consecință modificarea majoră a cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioada de 3 luni consecutive. Din acest motiv, operatorul transportului public S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad a ajuns să se confrunte cu dificultăți financiare. Cu toate acestea, aceasta este prima majorare pe care o solicită CTP-ul din anul 2014.

Majorări însemnate

Luând în considerare practica europeană, operatorul poate solicita modificarea costului/km în cursul anului, în cazurile în care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă conditiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor. Astfel, CTP a solicitat ca noul an de referință pentru calculul prețului pe kilometru va fi considerat anul 2018, iar formula de indexare a prețului pe kilometru pentru anul 2019 va fi calculată cu un indice de eficiență E2019=1. Mai exact, se va produce o majorare de 38% în cazul transportului cu tramvaiul, prețul modificându-se de la 6.60 la 9.10 și o majorare de 34% în cazul transportului cu autobuzul, prețul ridicându-se de la 4.25 la 5.69.

Aceste majorări, din fericire, nu vor fi simțite de cetățenii arădeni, deoarece banii vor fi plătiți de către municipalitate. Rămâne însă de văzut dacă nu cumva, peste câteva luni, ne vom trezi cu o majorare pe biletul de tramvai sau autobuz.

Recomandările redacției