Se pot încheia acorduri pentru decontarea motorinei folosite în agricultură

0
788

Arădenii care lucrează în agricultură își pot deconta motorina folosită în acest scop, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în cursul lunii decembrie 2018 se depun cereri.
Este vorba de cererile de acord pentru finanţare, aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2019. Se depun la centrele judeţene ale APIA pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri unice de plată pentru schemele de sprijin financiar.
Beneficiari sunt împărțiți pe categorii și anume: producătorii agricoli, persoane fizice autori­zate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprin­- derile individuale şi întreprinde­rile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform le­gislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.
Persoanele fizice,
acceptate dacă își asumă să se autorizeze
De asemenea, beneficiază organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbu­nătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi comple­tările ulterioare și organismele/ organizaţiile de cercetare, res­pectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Cei care solicită ajutoarele trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); să fie înscrişi în evidenţele APIA cu su­pra­feţele de teren pe care le exploa­- tează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/ porcine/ păsări/familii de albine/ viermi de mătase, după caz; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autori­tăţii Naţionale Sanitar-Veteri­nare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de în- re­gistrare/autorizare sanitară vete­rinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusive și să exploa­teze/să deţină/ să crească animale/păsări/ familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii produc­ţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat.
Mai multe detalii legate de documentele care trebuie depuse pot fi obținute de la reprezentanții APIA Arad.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.