isj

În perioada 26 ianuarie-6 februarie 2015 are loc etapa de constituire a posturilor şi catedrelor la nivelul unităţiilor de învăţământ şi întocmirea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2015-2016.

„La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie posturile didactice şi catedrele, se face încadrarea personalului didactic titular, se soluţionează cererile privind reducerea normei didactice a titularilor cu două ore, se încadrează personalul care nu a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mică de şapte ani, repartizat pe posturi didactice vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.

De asemenea, se soluţionează cererile de întregire a normei didactice din două unităţi/specialităţi, prin transfer, se face completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular, se soluţionează cererile de menţinere ca titulari, peste vârsta de pensionare, se soluţionează cererile de transfer ale cadrelor didactice titulare detaşate pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.

Proiectele de încadrare vor fi analizate, corectate și avizate de către ISJ Arad (6-13 februarie 2015), stabilindu-se totodată şi oferta de posturi didactice/catedre vacante/ rezervate.

Lista posturilor vacante se afişează în data de 17 februarie 2015.

Recomandările redacției