Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură au anunțat că se prelungesc campaniile de depunere de cereri pentru subvenții în domeniul silviculturii. Este vorba de prelungirea sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin/plată pentru schemele de ajutor de stat aferente Măsurilor 8 și 15 din cadrul PNDR 2014 – 2020

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștință că, până la data de 14 iunie 2019, inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a cererilor de sprijin/plată pentru accesarea de scheme de ajutor de stat. Una dintre acestea este „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, sesiunea 1/2016 și sesiunea 2/2017 anul I de angajament. Cea de a doua măsură disponibilă este:   „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 1/2017 anul III de angajament și sesiunea 2/2019 anul I de angajament.

„Anunțurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituției APIA. Cererile de sprijin și plată trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în ghidurile solicitantului.

Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune cereri de plată, respectiv formulare de modificare a cererilor de plată, până la data de 9 iulie 2019 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1 la sută pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 14 iunie 2019 inclusiv“, susțin reprezentanții APIA Arad.

Recomandările redacției