straziPrimăria Municipiului Arad va atribui o serie de denumiri de străzi ca urmare a solicitării Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Astfel, a fost elaborat un proiect de hotărâre care a fost afişat la transparenţă decizională şi care urmează să fie supus votului într-o şedinţă a Consi­liului Local Municipal Arad.
La baza acestui proiect de hotărâre a stat Ghidul privind verificarea şi actua­lizarea denumirii străzilor şi numerotării clădirilor pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, conform căruia s-au luat în evidenţă şi clădirile izolate din vatra oraşului, foste CAP-uri, gări, cantoane, case de pădurari, sălaşe, care aveau denumirea popular de “câmpuri” şi sunt locuite temporar.
Conform proiectului, Câmpul Albi­nelor se va numi Hotarul Albinelor, Câmpul Balta Mică se va numi Hotarul Balta Mică, Câmpul Crivabora se va numi Hotar Câmpul Crivabora, Câmpul Dumbrava Roşie se va numi Hotar Câmpul Dumbrava Roşie şi Câmpul Speranţei se va numi Hotar Câmpul Spe­ranţei. De asemenea, Ştrandul Neptun se va numi Strada Ştrandul Neptun, zona industrială est se va radia din Nomenclatorul stradal deoarece există o denumire de stradă cu acelaşi nume, atribuită în anul 2012. Totodată, zona industrială sud se va numi strada zona industrială sud, iar zona industrială nord se va numi strada zona industrială nord.
Până la data de 26 august, la Re­gistratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aces­te documente.
(Ş.M.)

Recomandările redacției