Pregătirile pentru întreține­rea drumurilor pe timp de iarnă au început. Secția Drumuri Na­ționale Arad a prezentat Prefecturii un raport privind stadiul pregătirilor rețelei de drumuri naționale și autostrăzi de pe raza județului.
Secţia de Drumuri Naţionale (SDN)Arad este organizată în teritoriu prin șapte baze de deszăpezire şi două puncte de sprijin, fiecare dintre acestea având bine stabilite sectoarele de acţiune.
Serviciul informaţional este asigurat permanent 24 ore/zi, atât la sediul secţiei prin personalul tehnic propriu, cât şi la bazele şi punctele de sprijin din teritoriu. Pentru intervenţii, SDN Arad are în dotare șapte autoutilitare (ARD), restul utilajelor şi echipamentelor fiind închiriate. Utilajele închiriate în regim de permanenţă sau la cerere intervin în caz de zăpadă și polei.
Fiecare bază sau punct de sprijin este dotată cu un încărcător, mai multe vehicule cu lamă și răspânditor și un vehicul pentru transport muncitori. În total sunt închiriate un număr de 48 de auto-utilaje în regim de permanent și 16 utilaje și echipamente la cerere. De asemenea, pentru intervenții sunt disponibille șapte autouti­litare proprii.
În ceea ce privește materialele antiderapante, cantita­tea disponibilă pentru acțiu­- nile de intervenție în județ este de peste 2,2 tone. Cât privește stocul de sare, acesta este de 3,86 tone. Materialul antiderapant va fi împărțit în funcție de necesități în bazele din Arad, Săvârșin, Milova, Pe­cica, Șimand, Buteni și Vârfu­rile.
Serviciul de permanență este activ de la începutul acestei luni.

Recomandările redacției