OLYMPUS DIGITAL CAMERAÎn condiţiile în care luni este ultima zi pentru depunerea Formularului 221, iar începând cu anul acesta trebuie declarate şi veniturile obţinute din activităţile agricole, tot mai mulţi fermieri vin la sediile administraţiilor finanţelor publice, pentru a cere informaţii. „Fiind o noutate din acest an, impozitul pe veniturile agricole aduce tot mai mulţi contribuabili la sediile Fiscului, interesaţi de obligativitatea depunerii declaraţiei şi a condiţiilor de impozitare. De asemenea, majoritatea apelurilor telefonice sunt în legătură cu această categorie de impozit, motiv pentru care dorim să reamintim câteva aspecte de bază pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice care obţin venituri din cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor”, susţine Marius Drăgănescu, directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad. Reprezentanţii DGFP ţin să menţioneze că au obligaţia de a depune declaraţia menţionată, toate persoanele fizice (inclusiv cele care nu au statut de persoană fizică autorizată, întreprindere familială sau întreprindere individuală) care realizează venituri din România, din activităţi agricole – peste limitele neimpozabile prevăzute de legislaţie, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. „Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit, calculate pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine, iar impozitul rezultă din aplicarea cotei de 16% la aceste norme. Declaraţia nu se depune de către arendatori (persoanele fizice care deţin terenuri pe care le-au dat în arendă) ci de către arendaşi (persoanele fizice care au primit terenuri în arendă). Pentru orice nelămuriri vă rugăm să contactaţi compartimentele de asistenţă contribuabili din cadrul administraţiilor finanţelor publice”, a încheiat Drăgănescu.

Recomandările redacției