Candidații care la Concursul de Titu­larizare din 30 iulie 2013 au obținut minim nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă/proba practică, vor fi repartizaţi pe posturi într-o şedinţă publică programată în 9 august, la Școala Gimnazială nr. 5.
În judeţul Arad sunt 136 de posturi titularizabile, la grădiniţe, şcoli şi licee, iar numărul candidaţior care au obţinut notat 7 la examen este de 319.
Repartizarea va avea loc în funcție de un program publicat pe pagina de internet a Inspectoratului Şcolar Jude­ţean și în funcție de disciplinele la care există post titularizabil.
Cadrele didactice vor avea obligația să facă dovada actului de identitate, iar în cazul în care nu se prezintă personal este necesară împuternicirea notarială.

Recomandările redacției