padureÎn numerele trecute ale ziarului nostru vă informam că peste 130 de membri ai Composesoratului Luncşoara cer schimbarea Consiliului de Administraţie. În replică, Cornel Gavrilă, preşedintele consiliului susţine că el şi colegii săi sunt nevinovaţi de acuzaţiile care li se aduc, iar contestatarii sunt de fapt manipulaţi. „Recunosc că în timpul mandatului nostru au fost şi neîmpliniri şi îi înţeleg pe consăteni, în sensul că aşteptările lor de a beneficia de anumite avantaje sunt justificate, după atâţia ani în care au fost frustraţi de orice drepturi. Se subînţelege că este vorba despre repartizarea unor drepturi băneşti rezultate prin valorificarea masei lemnoase la diverşi beneficiari”, susţine Gavrilă. Acesta a ţinut să menţioneze că dividendele pot fi împărţite composesorilor doar în situaţia în care composesoratul ar încheia anul fiscal pe profit, însă acest lucru a fost imposibil în ultimii ani, din cauză că au fost făcute cheltuieli mari cu măsurătorile, pentru întabularea suprafeţelor retrocedate şi cu paza în regim silvic. Cornel Gavrilă mai spune că pentru a compensa faptul că nu se acordă dividende s-a decis să se dea membrilor între patru şi cinci metri cubi de lemne, în total 5.000 de metri cubi, până acum, lemnele urmând să fie împărţite şi în acest an. „Pentru a putea aprecia cât reprezintă acest gest, fac precizarea că în aceeaşi perioadă s-au vândut 7.000 de metri cubi, din care s-au acoperit cheltuielile composesoratului. Minimalizând efortul făcut şi speculând dorinţa oamenilor de a primi bani s-a creat o stare de spirit negativă, alimentată şi de presupuse abuzuri, delapidări şi încălcări ale drepturilor astfel încât din cauza acestor insinuări şi minciuni am fost puşi în situaţia de a refuza orice explicaţii privind priorităţile în cheltuirea fon­durilor şi mai ales despre con­diţiile ce trebuiesc îndeplinite pen­tru a putea beneficia de sumele pre­tinse. Pe fondul acestor aspecte s-a constituit un grup care în mod sistematic a acţionat pentru calomnierea şi boicotarea acţiunilor Consiliului de Administraţie, culminând cu încercarea de înlocuire nestatutară a acestuia în aprilie 2012”, a continuat preşedintele.
Acţiuni de hărţuire
Potrivit lui Gavrilă, membrii Consiliului de Administraţie nu au nicio vină că nu s-a reuşit alegerea unui nou consiliu, cauzele fiind de natură statutară şi lipsa cvorumului, astfel încând desfăşurarea adunărilor convocate în 25 martie 2012 şi 8 aprilie 2012 a fost imposibilă. „În 22 apri­lie 2012 se organizează o adunare generală în care, cu o prezenţă îndoielnică şi cu reprezentanţi nestatutari a fost validată o echipă prestabilită de prezidiu drept noul consiliu, fără ca propunerile să vină din sală şi fără îndeplinirea condiţiilor statutare. Desigur am contestat această adunare şi pe acest fond suntem încă în litigiu”, mai spune Cornel Gavrilă.
Preşedintele susţine că toate reclamaţiile făcute de constestatari au fost veri­fi- cate, însă niciuna nu s-ar fi confirmat. „Văzându-se în si­tuaţia de a nu putea dovedi acest tip de calomnii, au iniţiat o serie de acţiuni de hărţuire, prin telefoane, afişe şi proteste regizate, prin care au creat o stare conflictuală şi de agresivitate greu de controlat, pe care o pun pe seama mea”, a ţinut să precizeze Cornel Gavrilă.
Se aşteaptă terminarea    proceselor
Preşedintele composesoratului susţine că şi el îşi doreşte convocarea unei adunări generale, aşa cum îşi doresc şi contestatarii săi, dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie îndeplinite câteva condiţii. Astfel, prin Decizia nr. 1/25.03.2013 s-a prelungit termenul pentru convocarea adunării până la finalizarea litigiilor care sunt pe rolul instanţelor de judecată. „Persoanele interesate de actualizarea tabelului de drepturi sunt rugate să depună la Consiliul de Administraţie actele de stzare civilă doveditoare care să ateste transferul legal al drepturilor de la titularul decedat la solicitant. Cererile care nu vor fi depuse la consiliu nu vor fi analizate”, a încheiat Cornel Gavrilă.
(V.S.; L.Ş.)

Recomandările redacției