Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Arad şi-a pre­zentat obiectivele pentru anul în curs. Activităţile specifice de inspecţie sa­nitară se referă la verificarea respectării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii publice; verificarea conformităţii cu prevederile normelor igienico-sanitare în vigoare a  amplasamentelor, activităţilor (inclusiv activitatea nucleară), serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de habitat, de muncă şi alimentelor.
Se mai urmăreşte verificarea stării de sănătate a personalului angajat, cunoştinţele, aptitudinile şi practicile acestuia în raport cu normele igie­nico-sanitare; depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice.
Scopul activităţii de inspecţie sanitară este reprezentat de identificarea riscurilor la adresa sănătăţii publice, evaluarea şi analiza riscului potenţial sau real, prin aprecierea probabilităţii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole; managementul riscului, în scopul diminuării şi/sau eliminării ameninţării şi, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezintă pentru sănătatea publică.

Recomandările redacției