agricolÎn perioada 25 iunie 2013-31 iulie 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa o sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploaaţiilor agricole” din PNDR cu prioritate dedicată fermelor de familie.
Măsura 121 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:
a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
b.Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
d.  Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat;
– capitalul/acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât şi mixt sau integral străin;
– să acţioneze în nume propriu;
– să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Pentru această sesiune vor fi alocate 50 de milioane de euro, astfel:
– 16.000.000 EURO pentru sectorul vegetal
– 24.000.000 EURO pentru sectorul zootehnic
– 10.000.000 EURO pentru beneficiarii măsurii 141 – „Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă” , care au semnat decizia de finanţare.
Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este de 50.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu:
– 10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanţare;
– 10% pentru investiþiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi arii naturale protejate încadrate în reþeaua Natura 2000.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 125.000 Euro.
Pentru mai multe informaţii se poate consulta Ghidul Solicitantului care este postat pe site-urile MADR şi APDRP.

Recomandările redacției