agricol 121În perioada 25 iunie 2013 – 31 iulie 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa o sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploaaţiilor agricole” din PNDR cu prioritate dedicată fermelor de familie.
Măsura 121 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Solicitantul trebuie să îndeplineas­că următoarele condiţii:
– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat;
– capitalul/acţionariatul solicitan-tului eligibil poate fi atât integral din Româ­nia, cât şi mixt sau integral  străin;
– să acţioneze în nume propriu;
– să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Pentru această sesiune vor fi alocate 50 de milioane de euro, astfel:
16.000.000 EURO pentru sectorul vegetal
24.000.000 EURO pentru sectorul zootehnic
10.000.000 EURO pentru beneficiarii măsurii 141 – „Sprijinirea exploa­taţiilor agricole de semi-sub­zistenţă”, car eau semnat decizia de finanţare.
Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este de 50.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu:
10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanţare;
10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 125.000 Euro.
Pentru mai multe informaţii se poate consulta Ghidul Solicitantului care este postat pe site-urile MADR () şi APDRP ().

Recomandările redacției