Sesiune națională de comunicări științifice: Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni

0
523

Întru cinstirea marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918 – Marea Unire a Transilvaniei cu România și întregirea țării în granițele ei firești, eveniment care este Zi Națională a României, la Arad se va desfășura miercuri, 30 noiembrie, deci cu o zi înaintea marii sărbători, o amplă sesiune națională de comunicări științifice sub titulatura Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni. Sesiunea este organizată de Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Arhiepiscopia Aradului și Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale.
Vă prezentăm mai jos programul integral a zilei de miercuri, 30 noiembrie, program dedicat Aradului – orașul care a fost în avanposturile bătăliei pentru unirea cu țara-mamă care avea să se săvârșească apoteotic la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, deci adevărată capitală mică a Unirii celei Mari.
Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni
Miercuri, 30 noiembrie 2016, în sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ
8,30-9,00: – Vernisarea expoziției „Primul Război Mondial și Marea Unire; prezintă prof. Horia Truță.
9,00-9,30: Deschiderea oficială a sesiunii naționale de comunicări științifice Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni; vor rosti alocuțiuni ÎPS dr. Timotei Seviciu – arhiepiscopul Aradului, Iustin Cionca – președintele Consiliului Județean Arad, Gheorghe Falcă – primarul Municipiului Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean – președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă – președintele Societății de Științe Istorice-Arad, arh. Mirela Pachița – șefa Serviciului Județean Arad al Arhivelor Naționale, dr. Dana Pădurean Andreica – directoarea Centrului Municipal de Cultură Arad, dr. Adrian Șimon – directorul Direcției Județene pentru Cultură Arad, dr. Doru Sinaci – directorul Centrului Cultural Județean Arad.
Lansări de carte
9,30-9,40: lansarea volumului Analele Aradului, anul II, colecția „Astra Arădeană – 1863”, editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2016; prezintă dr. Emil Arbonie.
9,40-9,50: lansarea volumului Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeșului (1688-1703), editura Ordessos, Pitești, 2016, autor dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics; prezintă dr. Augustin Mureșan.
9,50-10,00: lansarea volumului Aron Chorin – o schiță biografică, ediție bilingvă româno-engleză, editura „Vasile Goldiș” University Press și editura „Hereditas”, Arad, 2016, autor Leopold Löw; prezintă Dan Roman și prof. univ. dr. Marius Ioan Grec.
10,00-10,10: lansarea volumului O cronologie a cenzurii în România din seria Comunicare media, editura Tritonic, București, 2016, coordonator Marian Petcu; prezintă prof. univ. dr. Marian Petcu și prof. univ. dr. Marius Ioan Grec.
10,10,10,20: lansarea volumului Contribuții la istoria economică a presei din România din seria Comunicare media, editura Tritonic, București, 2016, coordonator Marian Petcu; prezintă prof. univ. dr. Marian Petcu și prof. univ. dr. Marius Ioan Grec.
10,20-10,30: lansarea volumului Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeșul de altădată, editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, coordonator Mihai Octavian Groza; prezintă prof. drd. Mihai Octavian Groza.
Lucrările sesiunii naționale de comunicări științifice Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni
Secțiunea I – în sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ;  moderatori: cercet. șt. I dr. Ioan Hațegan, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, dr. Laurențiu Szemkovics, prof. dr. Dumitru Tomoni:
10,30-10,45: drd. Marian Horvat, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Relațiile regelui Matia Corvin cu orașele din Transilvania. Studiu de caz: orașul Dej;
10,45-11,00: prof. drd. Alexandru Kosa, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc;
11,00-11,15: dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics, Arhivele Naționale ale României, București – Hrisovul arhieresc al lui Antim (1715);
11,15-11,30: pr. dr. Valentin Bugariu, Parohia Birda, Timiș – Protopopul dr. Ștefan Cioroianu (1886-1970). Evocare;
11,30-11,45: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Școli, dascăli și manuale în orașul Arad în veacul Luminilor;
11,45-12,00: prof. Ioan Tuleu, Societatea de Științe Istorice din România – Arad – Răscoale țărănești din Câmpia Crișurilor din vara anului 1949;
12,00-12,15: dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad – Ofițerii și agenții poliției urbane arădene (1929-1999);
12,15-12,30: prof. Horia Truță, Galeriile „Turnul de Apă” – Aspecte privind electrificarea în județul Arad;
12,30-12,45: prof. Eugeniu Criste, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale – Trei documente referitoare la Postul de Jandarmi Păuliș (1940-1942);
12,45-13,00: prof. Aurel Dragoș, Colectivul Monografic Județean Arad – Bătălia pentru Ineu;
13,00-13,15: ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Județean Arad – Onomastica satului Chisindia, județul Arad;
13,15-13,30: dr. Gheorghe Mihuț, Colectivul Monografic Județean Arad – Istorie locală arădeană în vechile cronici maghiare. Considerații pro­babile;
13,30-13,45: prof. Eugen D. Pădurean, Leonard Dorogostaisky, Complexul Muzeal Județean Arad – Mistere cu privire la imaginea satelitară Google Earth a unui sit arheologic de la Iratoșu, județul Arad;
13,45-14,00: dr. Augustin Mu­reșan, prof. Ioan Popovici, Complexul Muzeal Județean Arad, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale – Un steag al breslei măcelarilor din Arad;
14,00-14,15: dr. Mircea Măran, Colegiul de Studii Profesionale în Educația Profesorilor, Vârșeț, Serbia – Biserica Ortodoxă Română și începuturile mișcării năzărinene la români;
14,15-14,30: prof. Liubomir Șandici, Colectivul Monografic Județean Arad – Despre comunitatea sârbă din Gai.
Secțiunea a II-a, sala „Regina Maria” a Palatului Administrativ; moderatori prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, cercet. șt. I dr. Alexandru Porțeanu, conf. univ. dr. Ion Cârja, arh. Mirela Pachița:
10,30-10,45: drd. Iuliu Marius Morariu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Însemnările de război și importanța lor pentru Constantin Virgil Gheorghiu;
10,45-11,00: drd. Mihai Octavian Groza, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Legiunea Română din Praga (30 octombrie-24 noiembrie 1918). Concentrarea, organizarea și repatrierea soldaților români din fosta armată austro-ungară;
11,00-11,15: prof. Vasile Stana, Serviciul Județean Covasna al Arhivelor Naționale – Desfășurarea și urmările celui de-al doilea Consiliu de Coroană de la Cotroceni (14/27 august 1916);
11,15-11,30: dr. Elena Rodica Colta, Centrul Cultural Județean Arad – O scurtă memorialistică de război scrisă de poetul țăran Traian Medincea din Bata;
11,30-11,45: arh. Mirela Pachița, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale – Evoluția instituției Pompierilor voluntari din județul Arad după Primul Război Mondial;
11,45-12,00: conf. univ. dr. Ion Cârja, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, cercet. șt. II, dr. Lorand L. Madly, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca – Românii în armata austro-ungară 1914-1918: repere istoriografice interbelice;
12,00-12,15: cercet. șt. I dr. Alexandru Porțeanu, Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București – În preajma Centenarului Marii Uniri: considerații asupra fazelor istorice ale mamoriei Trianonului;
12,15-12,30: prof.dr. Sebastian Dragoș Bunghez, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad – Colaborarea liderilor arădeni cu politicienii de la București în perioada neutralității (1914-1916);
12,30-12,45: dr. Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Roman Ciorogariu și Vasile Goldiș, martori ai Marii Uniri;
12,45-13,00: conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Imaginea lui Vasile Goldiș în scrierile și însemnările unui contemporan: Ion Clopoțel;
13,00-13,15: lect. univ. dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Sever Bocu și Marea Unire de la 1918;
13,15-13,30: prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Ziua de 1 Decembrie în viziunea lui Vasile Goldiș;
13,30-13,45: dr. Felicia Oarcea, Complexul Muzeal Județean Arad –  Refugiații din Moneasa. Anul 1944. Istorie și memorie;
13,45-14,00: prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, Colectivul Monografic Județean Caraș-Severin – Țăranul bănățean în literatura Banatului prin publicistica sătească;
14,00-14,15: lect. univ. dr. Corina Bejan Vașcă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Scurt istoric al localității Buteni;
14,15-14,30: prof. drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca – Biserica Ortodoxă arădeană la evenimentele de la 1848-1849. Vlădica Gherasim Raț (1835-1850);
14,30-14,45: drd. Gabriela Adina Marko, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca – Vizita canonică a episcopului arădean Ioan Mețianu la Nădlac, cu ocazia sfințirii bisericii (15 august 1898);
Secțiunea a III-a, sala Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, moderatori prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, prof. univ. dr. Marian Petcu, prof. univ. dr. Alexandru Dumnici, muzeograf Ioan Traia:
10,30-10,45: proiectarea filmului documentar 300 de ani de istorie – recuperarea memoriei;
10,45-11,00: ing. Ioan Schlesin­ger, președintele Comunității Evrei­lor din Arad – Comunitatea evreilor din Arad – 300 de ani de existență;
11,00-11,15: dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad – Evreimea avocațială a Aradului;
11,15-11,30: dr. Lucian Petru Mureșan, Centrul Municipal de Cultură Arad – Personalități arădene israelite. Personalități religioase;
11,30-11,45: prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Documente inedite din Arhiva Centrului de Studii Iudaice academician Nicolae Cajal din Arad;
11,45-12,00: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Negustori evrei în Aradul secolului al XVIII-lea;
12,00-12,15: prof. univ. dr. Alexandru Dumnici, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Aron Chorin și dezvoltarea sistemului medical în Arad;
12,15-12,30: prof. Dan Roman, Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad – Aradopolis – un proiect pentru Aradul multicultural;
12,30-12,45: lect. univ. dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Aspecte din istoria evreilor arădeni;
12,45-13,00: drd. Marius Emanuel Grec, Universitatea Central-Europeană Budapesta – Considerații despre cultul liderului. Studiu de caz: Nicolae Ceaușescu;
13,00-13,15: dr. Adrian Deheleanu, prof. Filofteia Adriana Deheleanu, Muzeul Banatului, Timișoara – Anul 1956 în Europa Răsăriteană și în România;
13,15-13,30: muzeograf Ioan Traia, Muzeul Satului Bănățean, Timi­șoara – Ziaristul Ion Jivi Bănățeanul;
13,30-13,45: prof. Rodica Floa­rea Cândea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – De la spațiul de exprimare la judecăți estetice în scrierile literare arădene;
13,45-14,00: prof. Gabriel Sala, Colectivul Monografic Județean Arad – Neamul romilor gabori, între imaginea degeneratului creștin și fratele țigan;
14,00-14,15: lect. univ. dr. Radu Alexandru Hord, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – Pagini din istoria comunității israelite din Pâncota;
14,15-14,30: prof. Dan Demșea, Colectivul Monografic Județean Arad – Apariția nucleului urban evreiesc în zona Sinagogii de rit neolog (1784);
14,30-14,45: ing. Ioan Rancu, Colectivul Monografic Județean Arad – 90 de ani de la târnosirea noii Bi­serici Ortodoxe Române din Vinga;
14,30-15,00, în Sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ:  recital extraordinar al corului „Emil Monția” din Arad, dirijor prof. Ovidiu Boar; în program: Doina, Pe Tine Te lăudăm, Rugăciune, Matona, mia cara, colinde.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.