Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice: Aradul – centru politic al românilor transilvăneni

0
349

Palatul Administrativ va găzdui sâmbătă, 28 noiembrie, o amplă şi complexă manifestare culturală şi ştiinţifică: sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Aradul – centru politic al românilor transilvăneni. Evenimentul va fi organizat de Asociaţia Naţională Arădeană pentru Cultura Poporului Român în colaborare cu
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Consiliul Judeţean Arad, Arhie­piscopia Aradului şi Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale.
Deschiderea oficială a manifestărilor este programată pentru sâmbătă, la orele 10,00, în Sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ. Vor rosti alocuţiuni ÎPS dr. Timotei Seviciu – arhiepiscopul Aradului, ing. dr. Gheorghe Falcă – primarul Municipiului Arad, ing. Adrian Ţolea – preşedintele Consiliului Judeţean Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean – preşe­dintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad (comunicare în plen: „Vasile Goldiş şi ASTRA arădeană”), prof. univ. dr. Corneliu Pădurean – preşedintele Asocia­ţiei „Ştefan Cicio-Pop” Arad, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă – preşe­dintele Societăţii de Ştiinţe Istorice – Arad, arhiv. Mirela Pachiţa – şeful Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, dr. Doru Sinaci – secretar executiv al Asociaţiei Naţionale Arădeană pentru Cultura Poporului Român.
Iată mai jos programul complet al impresionantei serii de     momente culturale şi ştiinţifice de­rulate într-o singură zi:
sâmbătă, la orele 10,00, în Sala Regele Ferdinand – deschiderea oficială a sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice Aradul – centru politic al românilor transilvăneni.
Lansări de carte
10,30-11,00: lansarea volumului Arad – economie şi societate (1945-1989), coordonator conf. univ. dr. Adrian Niţu; pre­zintă prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, prof. univ. dr. Lavinia Betea, conf. univ. dr. Adrian Niţu.
11,00-11,10: lansarea revistei Analele Aradului; prezintă dr. Doru Sinaci, redactor-şef, dr. Emil Arbonie, secretar-general de redacţie, prof. univ. dr. Corneliu              Pădurean, membru – consiliul ştiin­ţific.
11,10-11,20: lansarea revistei Astra Sabesiensis; prezintă: drd. Mihai-Octavian Groza, preşedintele Despărţământului ASTRA „Vasile Moga” – Sebeş.
11,20-11,30: lansarea volumului Documente şi sigilii ale unor puncte de frontieră (1859-1866), autor dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics; prezintă dr. Augustin Mureşan.
11,30-11,40: – lansarea volumului Calea ferată forestieră şi industrială – Trenu’ Mic – Voislova – Rusca Montană – Ruşchiţa, autor ec. Petru Opruţ; prezintă cercetător ştiinţific II dr. Ioan David.
11,40-11,50: – lansarea volumului Istoricul companiei de pompieri Craiova (1907-1976), autor: dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics; prezintă arhiv. Ioan Popovici.
11,50-12,00: vernisarea expoziţiei Pictură şi document. Monumente arădene în pericol; prezintă:prof. Horia Truţă, prof. Horia Ungureanu.
12,00 – 12,20: pauza de cafea.
Lucrările sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice
Secţiunea I, Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”; moderatori: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, cercetător ştiinţific dr. Ioan Haţegan, dr. Laurenţiu Szemkovics, prof. dr. Dumitru Tomoni:
12,20-12,30: drd. Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi: Vestigii dacice sub vatra municipiului Arad (sec. II î.Hr.-I d.Hr.).
14,30-14,40: lector univ. dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Aradul în anii regimului comunist (1948-1965).
12,40-12,50: prof. dr. Doru Bogdan, Colegiul Naţional Preparandia Dimitrie Ţichindeal Arad: Eduard I. Găvănescu despre profesorul şi inspectorul general Sabin Evuţian.
13,00-13,10: prof. Eugeniu Criste, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale: Membri ai Narodna odbrana şi alţi patrioţi sârbi întemniţaţi în Cetatea Ara­dului în anii Primului Război Mondial.
13,10-13,20: prof. dr. Teodor Groza Delacodru, Societatea literar-artistică Poesis din Mesiciu (Voivodina-Serbia): Şi noi am fost la Alba Iulia.
13,20-13,30: prof. Vasile Dudaş, Muzeul Banatul, Timişoa­ra: Voluntari arădeni în Legiunea română din Siberia (1919-1920).
13,30-13,40: lector univ.dr. Eugen Ghiţă, Universitatea Aurel Vlaicu Arad: Despre vie şi vin în comitatul Arad în secolele XVIII-XIX.
13,40-13,50: drd. Mihai-Octavian Groza, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca: Transilvania şi Banatul în toamna şi iarna anului 1918; violenţa revoluţionară reflectată în textele memorialistice.
13,50-14,00: cercetător ştiinţific I dr. Ioan Haţegan, Academia Română,   Timişoara: Aradul şi Cenadul în Evul Mediu.
14,00-14,10: dr. Augustin Mureşan – Complexul Muzeal Arad, Călina Popovici, Ioan Popovici – Serviciul Judeţean Arad al Arhi­velor Naţionale: Sigilii săteşti cu moară de apă din Banat şi Crişana (sec. XVIII-XIX).
14,10-14,20: prof. Eugen Pădureanu, colectivul monografic judeţean Arad: Vârful Highiş (Munţii Zărandului), punct de interes arheologic.
14,20-14,30: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea Aurel Vlaicu Arad: Din activitatea lui Ştefan Cicio-Pop în Parlamentul României.
14,30-14,40: prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Ineul sub stăpânirea principilor transilvăneni.
14,40-14,50: masterand     Andrei Păvălean, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca: Italia la sfârşitul Marelui Război şi perspectiva încheierii păcii.
14,50-15,00: dr. Costin Scurtu, Muzeul Militar Regele Ferdinand I Constanţa: Alianţa Nord-Atlantică la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului XXI.
15,00-15,10: dr. Doru Sinaci, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară Ioan Slavici Arad: De la elite la popor – principiul reorganizării Partidului Naţional Român de către elita politică arădeană.
15,10-15,20: dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Arhivele Na­ţionale Centrale Bucureşti: Sigilii inedite de comune, târguri şi primării din judeţul Arad (1838-1922).
15,20-15,30: prof. dr. Dumitru Tomoni, Societatea de Ştiinţe Istorice din România: Vasile Goldiş, preşedinte al ASTREI (1923-1932). Alegerile de la Timişoara şi Caransebeş.
Secţiunea a II-a, Primăria Municipiului Arad, sala „Regina Maria”, moderatori prof. univ. dr. Marius Grec, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, dr. Elena Rodica Colta, prof. Ioan Traia:
12,20-12,30: dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară Ioan Slavici Arad: Unele aspecte privind jurisdicţia muncii în zona Banat-Crişana.
12,30-12,40: prof. Vasile Bogdan, Televiziunea Română – Timişoara: Mărturiile lui Ioan Ciulu, mecanicul lui Aurel Vlaicu.
12,40-12,50: preot dr. Valentin Bugariu, colectivul monografic Timişoara: Fenomenul presei rurale la Gătaia.
12,50-13,00: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Contribuţii la istoria învăţământului din Lipova în sec. XV-XVIII;
13,00-13,10: dr. Elena Ro­dica Colta, Centrul Cultural Jude­ţean Arad: Tradiţia oieritului în judeţul Arad;
13,10-13,20: prof. Dan Demşea, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad: Primii ani de existenţă a căminelor pentru bătrâni nepensionari din mediul rural; cazul Lipova (1949-1955);
13,20-13,30: ing. Vasile Faur, colectivul monografic judeţean Arad: Din antroponimia comunei Chisindia, judeţul Arad – nume şi porecle;
13,30-13,40: prof. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Aspecte din viaţa personală a lui Vasile Goldiş în ultimii săi ani;
13,40-13,50: dr. Lucian Ienă­şescu, Centrul Cultural Judeţean Arad: Gruparea arădeană Pro-Arte;
13,50-14,00: dr. Marius Răzvan Meszar, colectivul monografic judeţean Arad: Introducere în istoria orală a colonizării ţăranilor români în judeţul Arad, în perioa­da interbelică;
14,00-14,10: masterand Iuliu-Marius Morariu, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca: Adunările generale ale ASTREI la Năsăud şi Bistriţa, între anii 1861-1918;
14,10-14,20: dr. Felicia-Aneta Oarcea, Complexul Muzeal Arad: Învăţătorul arădean Nicolae Palade (1911-1997) – repere biografice;
14,20-14,30: arhiv. Mirela Pachiţa, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale: Aspecte privind acţiunile umanitare organizate de femeile române în judeţul Arad la sfârşitul Primului Război Mondial;
14,30-14,40: drd. Răducu Ruşeţ, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca: Societatea Petru Maior – rol semnificativ pentru formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania;
14,40-14,50: prof. Ioan Traia, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara: Istoricul satului Izvin, judeţul Timiş;
14,50-15,00: prof. Horia Truţă, Galeriile Turnul de Apă Arad: Cultura tradiţională postbelică;
15,00-15,10: prof. Ioan Tuleu, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad: Drama prizonierilor de război;
15,10-15,20: prof. dr. Virgil Valea, colectivul monografic judeţean Arad: Manifestări şi tendinţe în mişcarea culturală arădeană (1928-1938);
15,20-15,30: lector univ. dr. Corina Bejan-Vaşca, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Buteni, judeţul Arad (1791-1931);
Secţiunea a III-a,   Primăria Municipiului Arad, sala de şedinţe Secretariat, moderatori preot dr. Gheorghe Hodrea, lector univ. dr. Elena-Tia Sandu, dr. Adrian Deheleanu:
12,20-12,30: drd. Iuliana Baghici, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava: Mănăstirea Voroneţ – Capela Sixtină a Bucovinei;
12,30-12,40: prof. Florica Ranta-Cândea, Universitatea Aurel Vlaicu Arad: Marea Unire oglindită în literatură;
12,40-12,50: drd. Adrian         Deheleanu, prof. Adriana Deheleanu, Muzeul Banatul, Timişoara; Românii americani şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920);
12,50-13,00: prof. Aurel Dragoş, colectivul monografic judeţean Arad: Petér Atzél – un nume, o personalitate;
13,00-13,10: conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Contribuţia lui Vasile Goldiş la consolidarea şi dezvoltarea României Mari;
13,10-13,20: prof. Maria Marieta Gavra, Universitatea din Szeged, Ungaria: Dificultăţi în învăţarea corectă a limbii române în spaţii multiculturale din Ungaria;
13,20-13,30: drd. Ştefan Grosu, Academia Română, Bucu­reşti: Despre Dumnezeu, lumea modernă şi magia ştiinţei;
13,30-13,40: preot dr. Gheor­ghe Hodrea, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad: Fonduri şi fundaţii existente în Eparhia Aradului între anii 1873-1937;
13,40-13,50: drd. Paul Kriz­ner, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad: Incursiuni istorice referitoare la Episcopia Aradului în timpul Marii Uniri;
13,50-14,00: dr. Adriana Mihaela Macsut, Academia Română, Bucureşti:  Despre umanismul ple­nar şi dezvoltare;
14,00-14,10: drd. Gabriela Adina Marco, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, prof. Ioana Nistor, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Parohia Arad-Micălaca Nouă la ceas aniversar (1925-1930-1935-2015);
14,10-14,20: dr. Gheorghe Mihuţ, colectivul monografic judeţean Arad: Capii Revoluţiei de la 1848 traduc Biblia;
14,20-14,30: dr. Maria Pantea, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad: Activitatea preoţilor şi învăţătorilor arădeni în timpul Primului Război Mondial;
14,30-14,40: ing. Ioan Rancov, colectivul monografic judeţean Arad: Eusebius Martin Fermendžin (1845-1897);
14,40-14,50: lector univ. dr. Elena-Tia Sandu, Universitatea din Szeged, Ungaria: Deliberarea lui Gerard de Cenad şi primele referiri la cei trei tineri din literatura patristică;
14,50-15,00: prof. univ. dr. Vasile Vese, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca: Marcarea a şase decenii de la Unirea Transilvaniei cu România în Statele Unite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.