Sf. Martiri Brancoveni (1)Sâmbătă (16 august) va avea loc, la Teatrul de vară (ora 20), un concert inedit de muzică bise­ri­cească închinat Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Concertul face parte din proiectul de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Arhiepiscopia Aradului. Concertul va fi un imn de laudă adus Sfinţilor Martiri Brâncoveni de cei mai importanţi psalţii ai Banatului, care vor înălţa slavă lui Dumnezeu, Cel preamărit întru sfinţii Săi. De ase­menea, concertul va fi un moment de har, de bucurie, de rugăciune, pentru a întări dialogul şi comuniunea noastră cu Dumnezeu, pentru a ne opri să contemplăm raza Lui de frumuseţe, care ne uimeşte, care atinge fiinţa noastră şi ne invită să urcăm spre El, Cel minunat întru sfinţii Săi.
Calea martirilor Brâncoveni constă în nu-ul lor concret spus nedreptăţii: respingând participarea la ne­credinţe, au refuzat să se plece în faţa falsităţii, în faţa ado­rării persoanelor umane şi a puterii lor, şi, în acest mod, au înălţat puterea adevărului şi a iubirii de neam. Astfel au slujit adevărata pace. Credinţa martirilor este spe­ranţă: certitudinea că avem un viitor mare în Dumnezeu. Când Dumnezeu devine mare pentru om, omul nu devine mic: devine mai mare şi omul, iar lumea se umple de lumină. Cine găseşte pe Dumnezeu găseşte orice lucru, cine Îl pierde pe Dumnezeu, pierde orice lucru. Hristos este me­dicamentul universal: Hristos înainte de toate, Hristos în centrul inimii, în centrul istoriei şi al universului.
Arhim. Teofan Mada, Vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Aradului

Recomandările redacției