Așa cum am mai scris, miercuri, 19 ianuarie, între orele 11.00-13.00 va avea loc  greva de avertisment  la nivel național, organizată de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și de FSE „Spiru Haret”.

     La nivel județean, greva de avertisment a fost organizată de către SDI Arad, acțiune la care au aderat profesori din aproape toate unitățile școlare afiliate SDI Arad,ne anunță Dănuț Ieneșescu, președintele Sindicatului Democratic Învățământ Arad.                                                                                         

          ,, În cele două ore de grevă de avertisment, profesorii vor intra la clasă doar pentru a supraveghea elevii, dar nu vor desfășura activități didactice. Greva de protest este organizată în urma unui referendum desfășurat  în perioada 17 decembrie- 14 ianuarie de către federațiile din învățământ FSLI și „Spiru Haret”, spune Ieneșescu.

  Protestul are ca scop adoptarea măsurilor concrete pentru:

–         Acordarea, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute prin Legea nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ ( cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);

–         Alocarea procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;

–         Adoptarea unei măsuri legislative de natură reparatorie, prin care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ ( de la data de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/ creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii- cadru nr. 153/2017;

–         Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii- cadru nr. 153/2017;

–         Plata orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;

–         Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice necesare pentru ca unitățile de învățământ să -și desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.

 ,,În perioada următoare, dacă revendicările care stau la baza acestui protest nu vor fi rezolvate, se vor discuta alte acțiuni, respectiv o posibilă grevă generală”, spune președintele  Dănuț Ieneșescu.

Recomandările redacției