Astăzi, 24.03.2023, în intervalul orar 12.00 – 13.00, a avut loc un protest în fața Prefecturii Arad organizat de către Sindicatul Democratic Învățământ Arad, protest la care au participat aproximativ 70 de membri de sindicat din organizațiile sindicale aparținătoare.

Această acțiune sindicală se înscrie în seria protestelor declanșate în întreaga țară și care, în cazul nesoluționării revendicărilor personalului din învățământ, vor culmina cu greva generală.

             La baza acestui protest stau nemulțumirile acumulate până în prezent de către personalul din învățământ. O delegație formată din nouă persoane a fost primită de către domnul prefect Csaba Toth, ocazie cu care s-a depus un Memoriu cupinzând revendicărilor noastre.

În memoriu se solicită de urgenţă Guvernului României să găsească soluţii la următoarele:

a)        rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;

b)        identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;

c)        adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;

d)        aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singura categorie de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;

e)        în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;

f)         remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;

g)        instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

h)        plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

            i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic, ne transmite Dănuț Ieneșescu, președinte Sindicatul Democratic Învățământ Arad.

Recomandările redacției