posturiSindicatele din învăţământ solicită Ministerului Educaţiei promovarea unui act normativ care să permită deblocarea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuni- versitar de stat deoarece, fără asigurarea personalului absolut necesar pentru buna funcţionare a unităţilor de învăţământ şi fără resurse financiare suficiente, nu se poate asigura o educaţie de calitate.
Menţionăm că începând cu luna aprilie 2009 s-a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Această măsură a fost menţinută şi în anii 2010, 2011, 2012 şi se aplică şi în prezent. „În ceea ce priveşte sistemul preuniversitar de stat, suspendarea ocupării prin concurs a posturilor vacante sau care se eliberează pe parcursul anului şcolar, din diferite motive (ca urmare a demisiei, prin împlinirea vârstei standard de pensionare etc.) cre­ează mari dificultăţi în buna desfăşurare a actului de instrucţie şi educaţie, în principal şi a procesului didactic, în general. Aceasta deoarece, în ultimii ani, în învăţământul preuniversitar s-au redus sute de posturi în judeţul Arad şi zeci de mii la nivel naţional, prin adoptarea măsurilor de comasare a claselor şi prin comasarea unităţilor de învăţământ“, susţine prof. Dănuţ Ieneşescu, liderul Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad.
Măsura suspendării ocupării posturilor vacante s-a aplicat cu prioritate posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, astfel încât s-a ajuns în situaţia în care unităţile de învăţământ nu au mai putut încadra secretar de şcoală, administrator financiar, îngrijitori, bucătari, fochişti, supraveghetori sau alte categorii de personal didactic auxiliar sau nedidactic.
Sindicatele susţin că situaţia cea mai gravă este în învăţământul preşcolar. „În lipsa personalului nedidactic, cad în sarcina educatoarei sau profesorului pentru învăţământ preşcolar aşezarea, servirea şi strângerea mesei, însoţirea şi asistarea copiilor la toaletă, curăţenia, pregătirea copiilor pentru somn şi după programul de somn. În plus, s-a ajuns în situaţia în care la unităţi de învăţământ de nivel liceal (ce funcţionează în imobile cu mai multe etaje şi în care îşi desfăşoară activitatea sute de elevi şi cadre didactice) mai este încadrată o singură îngrijitoare. Şi să nu uităm sutele de situaţii în care paznicul este fochist (necalificat), mecanic etc sau îngrijitoarea este şi bucătăreasă, spălăto- reasă, supraveghetor etc. În aceste condiţii, s-au produs accidente regretabile, în care au fost implicaţi copii de vârstă preşcolară“, con­chide Ieneşescu.

Recomandările redacției