profiSindicatele din educaţie consideră că subfinanţarea cronică a învăţământului, a cercetării şi a sănătăţii, dar şi salariile umilitoare din aceste sectoare de activitate sunt un atentat la siguranţa naţională, în condiţiile în care de aceste domenii fundamentale depinde poziţia pe care România o va ocupa în viitor. „Tocmai de aceea facem un apel pentru salvarea învăţământului românesc la toţi senatorii şi deputaţii care reprezintă judeţul Arad în Parlamentul României. Învăţământul a fost constant subfinanţat de toate guvernările. În ultimii 23 de ani, învăţământul românesc a fost permanent subfinanţat, iar roadele acestei politici iresponsabile le culegem acum. Prea mulţi ani s-a amânat alocarea unor resurse bugetare, care, în mod normal, ar fi trebuit să crească an de an, pentru a se putea atinge, într-un orizont de timp previzibil, standarde europene. Deşi Legea educaţiei naţionale instituie caracterul de prioritate naţională a învăţământului şi prevede alocarea anuală a 6% din PIB, pentru anul 2012 s-a acordat numai 2,5%“, ne-a declarat prof. Dănuţ Ieneşescu, preşedintele Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad.
Profesorii arădeni consideră că fără bani se poate face doar pseudoreformă, iar învăţământul are nevoie de fonduri suplimentare pentru a oferi şanse egale tuturor copiilor şi pentru a putea limita efectele sărăciei prin condiţii mai bune de studiu, prin acordarea unor facilităţi care să compenseze inegalităţile şi să limiteze, în mod real, analfabetismul şi tendinţa de abandon şcolar care duc inevitabil la marginalizare socială, la creşterea numărului celor care nu se pot integra pe piaţa muncii.
Profesorii cer depolitizarea sistemului
De asemenea, sindicatele sunt nemulţumite de nivelul de politizare a sistemului de învăţământ. „Învă­ţământul preuniversitar este excesiv politizat, având în vedere faptul că în majoritatea cazurilor singurul criteriu pentru ocuparea funcţiilor de directori este apar­tenenţa la unul dintre partidele aflate la guvernare. Din anul 2008 şi până în prezent, nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcţiilor de directori, cei mai mulţi fiind numiţi prin detaşare în interesul învăţământului“, susţine Ieneşescu.
Profesorii spun că este momentul să înceteze acest „provizorat“ permanent la conducerea unităţilor de învăţământ care nu serveşte intereselor sistemului şi să se organizeze concursuri de ocupare a funcţiilor de directori şi directori adjuncţi. „În alegerea directorilor şi directorilor adjuncţi, cuvântul decisiv trebuie să apar­ţină colectivelor de cadre didactice din unităţile de învăţământ şi nu factorilor politici. Numai astfel se va evita ca aceste funcţii să fie ocupate şi de persoane compromise moral şi profesional“, încheie Ieneşescu.

Recomandările redacției