Începând de acum, toate staţiile autorizate care nu vor avea montat şi în funcţiune sistem de înregistrare video obligatoriu vor avea autorizaţia tehnică suspendată de drept, conform prevederilor legale. RAR are posibilitatea tehnică informatică să suspende în timp real autorizația.
Încă de la începutul lunii mai 2018, Registrul Auto Român a ve­rificat la nivel național în stațiile ITP dotarea corespunzătoare/ instalarea sistemului de supra­ve­ghere video şi îndeplinirea tuturor funcţionalităţilor impuse de lege.
Procesul de verificare a conformitatii instalarii sistemului în stațille ITP va continua, până când toate cerinţele legale vor fi îndeplinite similar şi uniform de toate staţiile de ITP autorizate la nivel naţional (unghiurile de filmare trebuie să acopere exact aria vizată în supraveghere).
Ulterior, în procesul de auto­rizare/reautorizare a staţiilor de ITP, RAR va verifica din nou, în detaliu, dotarea şi menţinerea în funcţiune a sistemului video impus cu asigurarea tuturor func­ţionalităţilor iar acesta va fi declarat/poziţionat corespunzător pe fluxul de ITP (camere video, ecran de vizualizare, DVR) al fie­cărei staţii spre a putea fi verificat/comparat în activitatea de supraveghere/monitorizare ulterioară.
Este important de precizat că întreaga activitate de ITP desfăşurată de staţiile autorizate, inclusiv monitorizarea prin inter­- mediul sistemului video, trebuie să se desfăşoare cu respectarea de către operatorii economici/ persoanele autorizate deţinătoare a acestor staţii, a legislaţiei privind protecţia datelor cu ca­rac­ter personal şi libera circulaţie a acestor date.
„De asemenea, este important de menţionat că această dotare suplimentară a fost introdusă ca urmare a consta­tărilor efectuate în activitatea de supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate de către RAR cu privire la anumite încercări şi practici de eludare a procedu­rilor reglementate de efectuare a ITP şi se înscrie pe linia măsurilor periodice, etapizate şi proporţionale propuse în scopul creşterii nivelului de conformare şi de disciplinare a activităţii desfăşurată în ca­drul staţiilor de ITP”, se arată într-un comunicat de presă RAR.
(I.P.)

Recomandările redacției