parcometruNoul Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad a fost aprobat, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Arad din acest an.  Astfel, conform proiectului de ho­tă­râre aprobat, se vor introduce tarife la o nouă zonă de taxare, Zona C, care, în prima fază va func­ţiona în Car­tie­rul Aurel Vlaicu şi pe Calea Victoriei.
De asemenea, în noul regulament este prevăzută plata parcărilor în zonele A, B şi C atât cu monezi, card de parcare cât şi prin SMS.
Înainte ca parcarea cu plată în zona C să fie funcţională, se va asigura staţionarea autovehiculelor în condiţii de siguranţă, ceea ce presupune crearea şi amenajarea cores­punzătoare a unor parcări publice precum şi reorganizarea celor existente, în special în zonele de interes public. „Ne dorim extinderea parcărilor în Cartierul Aurel Vlaicu şi pe Calea Victoriei, unde vor fi mon­tate zece parcometre din centru pentru că s-a constatat că, în zo­nele centrale, a crescut numărul persoanelor care plătesc prin SMS”, a explicat Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad.
Astfel, pentru zona C, taxa pentru 60 de minute va fi de 0,9 lei, iar taxa pentru două ore va fi de 1,8 lei. În aceeaşi zonă, taxa de parcare prin SMS va fi de 0,20 euro + TVA pentru 60 de minute de staţionare. Tot în zona C, se va plăti 6 lei pentru un tichet de parcare valabil toată ziua. În ceea ce priveşte abonamentele pe o singură stradă, pentru rezidenţi persoane fizice, în zona C se va achita 13 lei pentru o lună, 35 de lei pentru un trimestru şi 100 de lei pentru un an. Pentru nerezidenţi persoane fi­zice şi persoane juridice, abonamentul în zona C va costa 100 de lei pe lună, 270 de lei pe trimestru şi 860 de lei pe an. Noul regulament mai prevede şi tarife pentru rezervarea unui loc de parcare, atât în centrul oraşului cât şi în cartiere. Astfel, persoanele care doresc să parcheze pe un anumit loc de parcare din zona Bulevardului Revoluţiei vor trebui să plătească 900 de lei pentru o lună, 2.700 de lei pentru trei luni şi 10.800 de lei pentru un an. Persoanele care doresc să rezerve un loc de parcare în zona A vor plăti 400 de lei pe lună, 1.080 de lei pe trimestru şi 3.456 lei pe an. Pentru rezervarea unui loc de parcare în zona C se va achita 350 de lei pe lună, 945 de lei pe trimes­tru şi 3.024 lei pe an, iar pentru re­zervarea unui loc de parcare în zona C se va achita 250 de lei pe lună, 700 de lei pe trimestru şi 2.000 de lei pe an. (Ş.M.)

Recomandările redacției