În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Preasfințitul Părinte Emilian Crișa­- nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului a poposit în Parohia Șagu, Pro­- topopiatul Arad. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramurile ,,Intrarea Mântuitorului în Ierusalim” și ,,Sf. Cuv. Parascheva”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși. Din so­bor au făcut parte: Părin­- tele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, Părintele Paroh Marius Ar­de­- lean, Arhid. Mircea Protea­sa și Arhid. Gheorghe Lehaci.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vobit celor prezenți despre pregătirea pentru Înfricoșa-   ta Judecată: ,,Pericopele evanghelice din aceste duminici ne pregătesc pentru perioada Postului Mare, însă și pentru întâmpinarea Praznicului Învierii. În Parabola Vameșului și a Fariseului, am văzut omul îna­intea lui Dumnezeu. În Pilda Fiului risipitor, am văzut omul față în față cu sine însuși. În Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, noi suntem față în față cu cel de lângă noi, cu aproa­pele nostru, punând în evidență mila, compasi­unea și dragostea pe care le datorăm celor­lalți oameni. Cu alte cuvinte, cele două dumi­- nici evidențiază credința în Dumnezeu și nădejdea, iar astăzi se distin­ge dragostea, despre care Sfântul Apostol Pavel a spus că «nu piere niciodată» (I Cor. 13, 8), Mântuitorul Iisus Hristos, Judecătorul lumii, «Fiul Omului», știe ce înseam­nă să fii flămând, însetat, în suferință, în tem- ­niță, străin, bolnav sau fără haine. El Însuși a trecut ca Om și Dumnezeu prin aceste stări, mai mult, chiar a fost omorât. De aceea, faptele dragostei și milostivirii îndreptate către aproapele sunt criteriile judecății noastre. Hristos Dom- ­nul nu a vorbit de cre­- dință, rugăciune, post, metanii, deoarece acestea fără rodirea dragostei nu au valoare. Toate trebuiesc convertite în dragoste, așa după cum ne arată  Sf. Ap. Pavel: «acum rămân acestea trei: credința, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea»(I. Cor. 13, 13)”, a subliniat Preasfințitul Emilian.
La sfârșitul Sfintei Litur­ghii, Preasfinția Sa a apreciat și evidențiat slujirea pastoral-misionară a părintelui paroh Marius Ardelean și activitatea biseri­- cească a Consiliului și Comitetului parohial.
(C.P.)

Recomandările redacției