Primăria Arad va încheia cu societa­tea timişoreană Elba contractul „Prestarea serviciului de reparare şi de întreţinere a Sistemului de iluminat public din muni­cipiul Arad şi asigurarea bunei funcţio­nări a acestuia”, în urma licitaţiei publice desfăşurate prin Serviciul Electronic de Achiziţii Publice.
Conform caietului de sarcini, operatorii serviciului de iluminat public vor asigura: urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor, dar şi exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat. De asemenea, va trebui asigurată o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice şi executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţă în exploatare. Valoarea estimată fără TVA a contractului este de 2,216,882.34 lei faţă de 2.495.790 lei, cât fusese estimarea iniţială.

Recomandările redacției