Cererile de revizuire a sentinței din cazul Nadăș se vor judeca la Balș și Brașov, potrivit reprezentan­ților Prefecturii. Instituția ține să precizeze că soluția favorabilă familiei Colțeu, pronunțată recent de Tribunalului Olt, ar putea să nu conteze în toată tevatura. Instituția Prefectului Arad precizează că s-a dispus trimiterea spre rejudecare la Judecătoria Balș a cererii de revizuire a Sentinței civile nr. 657/ 2006 pronunțată de Judecătoria Ineu, procesul nefiind astfel finalizat. Prin Sentința nr. 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu s-a restituit familiei Colțeu Mihai Alexandru și Col­țeu Viorica suprafața de 8.742 ha teren pădure, împreună cu construcțiile situate pe aceasta. „Reamintim că această Cerere de revi­- zuire a sentinței Judecătoriei Ineu a fost formulată în urma constatării falsului Certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003, emis de notarul Vlai Adrian, prin care s-a stabilit calitatea defunctei Mairovitz Ecaterina de unic moștenitor al de­- functei Grosz Elena, care a deținut pădurea Nadășului, constatare efectuată prin Sentința penală nr. 203/ 2016 a Curții de Apel Timișoara – Secția penală. Cauza a fost strămutată de Înal­ta Curte de Casație și Justiție, la cererea Comisiei Județene de fond funciar Arad, de la Judecătoria Ineu (președinta acestei instanțe fiind cea care a pronunțat sentința 657/ 2006 a cărei revizuire s-a cerut), la Judecătoria Balș.  Prin Sentința civilă nr. 901/ 2017, Judecătoria Balș a admis cererea de revizuire promovată de Comisia județeană de fond funciar Arad, schimbând în totalitate Sentința civilă nr. 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu. Împotriva sentinței Judecătoriei Balș, familia Colțeu a declarat recurs, soluționat de Tribunalul Olt, prin retrimiterea cauzei spre judecare la aceeași instan­ță, res­pectiv Judecătoria Balș”, preci­zează reprezentanții Prefecturii.
Prefectura nu comentează deciziile instanțelor
Comisia județeană de fond funciar Arad a promovat o altă cerere de revizuire a aceleiași sentințe cu numărul 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu, întemeiată de această dată pe desființarea Certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003,  dispusă prin Încheierea penală nr. 415/ 2016, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, ca urmare a constatării falsului aces­tui certificat de calitate de moște­nitor, soluție menținută de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală prin Încheierea nr. 613/ 2017. La cererea Comisiei județene de fond funciar, cauza a fost strămutată de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Judecătoria Ineu, la Judecătoria Brașov, cu termen de judecată pe data de 2.04.2018.
„Există pe rolul instanțelor două cereri de revizuire a sentin­ței Judecătoriei Ineu, una întemeiată pe constatarea falsului certificatului de moștentitor, iar cealaltă pe desființarea acestuia de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Prima cerere se va rejudeca la Judecătoria Balș, unde în primă instanță a fost admisă. A doua cerere are pri­mul termen de judecată pe data de 2 aprilie, la Judecătoria Bra­șov. În ambele cazuri am cerut și obținut strămutarea proceselor de la Judecătoria Ineu, pentru a nu exista niciun fel de suspiciuni.  Nu comentăm deciziile instanțelor, sperăm însă că vom avea câștig de cauză în ambele cazuri, deoarece actul invocat la baza restituirii pădurii satului Nadăș, certificatul de moștenitor, a fost declarat fals și a fost desființat de către instanțele în drept. Instituția Prefectului – Județul Arad, prin Comisia județea­nă de fond funciar, va face pe mai departe toate eforturile necesare pentru revizuirea sentinței pronunțate în anul 2006 de Judecătoria Ineu”, a susținut prefectul județului, Florentina Horgea.

Recomandările redacției