glsa

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din oraşul Lipova (SPCLEP Lipova),  va organiza o acţiune cu staţia mobilă, în vederea preluării actelor necesare pentru eli­berarea cărţii de identitate (CI).
Acţiunea vizeată persoanele cu acte de identitate expirate, care, din diferite motive (de sănătate, materiale etc.) nu au posibilitatea de a se deplasa la sediul SPCLEP din cadrul  Pri­măriei Oraşului Lipova, pentru reîn­noirea acestora.
Acţiunea va avea loc în cadrul Secţiei de Poliţie din comuna ZĂBRANI, miercuri, 27.11.2013, între orele  09:00 – 12:00.
Acte necesare pentru
eliberarea cărţii de identitate
Pentru eliberarea unei cărţi de identitate sunt necesare următoarele documente: cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie; certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz);  cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; chitanţa repre­zen­tând contravaloarea cărţii de iden­titate, respectiv 7 lei; timbru fiscal în valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

Recomandările redacției