coplataPacienţii vor plăti la externarea din spital între 5 şi 10 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă. Coplata va fi încasată la externare şi vizează toată perioada în care bolnavul a stat în spital.
Scopul introducerii coplăţii îl repre­zintă scăderea numărul internărilor fictive. Cu această ocazie, autorităţile sanitare au subliniat faptul că aceasta coplată nu va fi plătită pe zi de spitalizare, ci o singură dată la ieşirea din spital. „Suma este una modică, aproape fără însemnătate din punctul pacientului de vedere. Nu mi se pare deloc o sumă mare. Pentru spitalul nostru însă, care are de a face cu cel puţin 30.000 de internări pe an, suma strânsă din coplată poate deveni una destul de însemnată“, ne-a declarat dr. Adrian Wienner, directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplăţii este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplăţii este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii sanitare respective. Totodată, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se va utiliza un tarif pe caz ponderat în funcţie de rolul pe care spitalele îl au în asigurarea sănătăţii populaţiei.
Pentru spitalele din linia I, respectiv spitalele regionale de urgenţă, decontarea se va realiza la un tarif pe caz ponderat de 1.800 de lei. Pentru spitalele de suport, respectiv spitalele judeţene, aşa cum este cel din Arad, tariful va fi de 1.600 de lei, iar pentru spitalele specializate în tratamentul bolilor cronice, va fi de 1.380 de lei.
Coplata va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compar­ti- mentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Spitalul Mocrea nu beneficiază de coplată
Serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care se încasează coplata sunt cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihic, în cazul Spitalului de Psihiatrie Mocrea, şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi pentru serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgentă.
Spitalele nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se încasează coplată.
Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile spitalelor atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. Astfel, la prima constatare va fi reţinută o sumă calculată prin aplicarea unui procent de unu la sută la valoarea de contract aferentă lunii respective, la a doua constatare va fi aplicat un procent de trei la sută, iar la a treia constatare şi la următoarele după aceasta va fi reţinută o sumă calculată prin aplicarea unui procent de nouă la sută la va­loarea de contract lunară.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției