concursSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad organizează în data de 25 martie, de la ora 9.30, concurs pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu administrativ – tehnic. Dosarele de concurs se depun la Serviciul Runos al unităţii până în data de 25 februarie.
„S-a luat această decizie având în vedere hotărârea Comitetului Director al unităţii luată în şedinţa de lucru din data de 8 februarie cu privire la necesitatea reluării procedurii de organizare a concursului în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu administrativ-tehnic. Totodată s-a avut în vedere Hotărârea Consiliului Jude- ­ţean Arad privind modificarea şi completarea organigramei, a Statu­lui de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad“, a declarat dr. Teodora Olariu, managerul spitalului.
Printre condiţiile impuse postului se numără diploma de licenţă în studii tehnice de lungă durată (inginer) şi să aibă peste cinci ani vechime în specialitate.
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din Arad şi va consta din trei probe succesive şi anume: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Recomandările redacției