spitalConducerea Spitalului Clinic Jude­ţean de Urgenţă Arad a lansat procedura de achiziţie publică a contractului „Servicii de curăţenie interioară şi dezin­fecţie în incinta Spitalului Clinic Ju­deţean de Urgenţă Arad”.
Conform anunţului publicat de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, durata acordului-cadru va fi de patru ani, iar valoarea estimată este de 10.895.760 lei, fără TVA.
„Frecvenţa contractelor subsecvente va fi anuală, şi valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este de 2.723.940 lei, fără TVA”, se menţionează în          caie­tul sarcini.
Serviciile de curăţenie şi dezinfecţie se vor face pe o suprafaţă de aproximativ 107.000 metri pătraţi, în opt clădiri în care îşi desfăşoară activitatea secţiile spitalului.
Compania care intenţionează să participle la licitaţie trebuie să aibă cifra de afaceri medie anuală globală calculată pentru anii financiari 2010, 2011 şi 2012 în cuantum de minim 2.500.000 lei.
De asemenea, contractanţii trebuie să ţină cont că în acest moment există o structură a spitalului cu 38 de secţii şi compartimente pe un sistem pavi­lionar de 22 de pavilioane, unele locaţii fiind în clădiri retrocedate drept urmare se doreşte relocarea unor secţii în locaţii noi şi astfel suprafaţa poate fi modificată ca şi  metri pătraţi.
Ofertantul câştigător va avea răs­punderea prestării tuturor serviciilor pe toată  perioada derulării acordului ca­dru. Printre acestea se numără achizi­ţio­na­rea unor produse pentru cură­ţenie, achizi­ţionarea substanţelor dezinfectante pentru suprafeţe (aplicate prin ştergere).
De asemenea, ofertanţii trebuie să achiziţioneze materiale pentru întreţi­nerea curăţeniei în numar suficient pentru diferite spaţii (saloane, grupuri sanitare, săli pansamente, holuri şi spaţii anexe) care să cuprindă cărucior pentru curăţenie, cărucior pentru spă­larea pavimentului, găleţi cu mop materiale lavabile, cu storcător, lavete, mopuri, bureţi abrazivi, mănuşi menaj, mături, perii, făraşe (lavabile), ustensile pentru spălat suprafeţe verticale, aspirator, etc.
Ofertantul câştigător va asigura recipienţii pentru colectarea deşeurilor periculoase (saci galbeni) şi nepericuloase (saci negri) rezultate din procesul medical.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4 septembrie, ora 16:00.
(Ş.M.)

Recomandările redacției