A fost lansat „Programul pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”, prin care urmează să fie sprijiniţi aproximativ 3.000 de copii români cu părinţi plecaţi la muncă în afara ţării.
Programul, în valoare de 30 de milioane euro din fonduri europene, va fi implementat în regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru şi Nord Vest. Măsurile se adresează preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi din cel secundar superior (14-16 ani), dar şi părinţilor sau tutorilor copiilor rămaşi în ţară.
Programul pilot pentru stimularea participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate finanţează următoarele activităţi: pachete integrate de servicii pentru elevi, care vor cuprinde servicii de suport educaţional şi servicii psiho-sociale de sprijin; activităţi pentru stimularea participării la educaţie şi la activităţile de consiliere a copiilor, inclusiv la activităţi recreative şi de socializare (oferirea de hrană, rechizite, materiale educative); servicii de educaţie parentală şi de consiliere socială pentru reprezentanţii copiilor rămaşi în ţară, adică pentru părintele din România în grija cărora se află (dacă un singur părinte este plecat în străinătate) sau pentru persoanele care au în grijă copiii cu unicul părinte plecat în afara ţării sau ai celor aflaţi departe de ambii pă­rinţi.
Solicitanţii eligibili în proiect sunt şcoli publice şi private din reţeaua şcolară naţională, furnizori de servicii de orientare sau consiliere şcolară, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar, instituţii de cult şi asociaţii religioase, instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, dar şi ONG-uri. În momentul de faţă există 91.000 de copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, dintre care 16.000 sunt cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, potrivit statisticilor oficiale. (News.ro)

Recomandările redacției