prourbeCrede cineva că, dacă se vor autodistrugere aceste relicve, epoca comunistă din istoria noastră, dispare și ea? Cine le are în grijă, în res­ponsabilitate și le lasă să se dis­- trugă, suferă de un complex de vinovăție. Chiar și orânduirea comunistă trebuie să ne-o asumăm, doar n-au venit rușii să ne colectivizeze, și nici să ne extermine floarea na-ției prin pușcăriile Sighetului și Piteștiului. Să avem curajul și să pri­- vim trecutul cu responsabilitate și să ne închinăm la victimele comunismului.
Ungurii nu au dărâmat Primăria din orașul Pecs pentru motivul că în sala de festivități există o lucrare în intarsie, cât un perete, reprezentând scene tipic comuniste.
Deci, complexul statuar „Fântâna libertății” a fost realizată de prof de desen Leontin Mureșan și amplasată în Parcul Prefecturii. A urmat construcția Hotelului Astoria iar în anul 1961 statuia este ridicată de către autoritățile vremii și amplasată în Aradul Nou, unde se află și astăzi. Primar era I. Șimăndan.
Au trecut de atunci 52 ani, vreme în care statuia s-a degradat iremediabil, priviți fotografia. Paguba aparține orașului Arad, lipsindu-ne de o operă de artă, unica realizare a profesorului Mureșan. Printre foștii săi elevi, mă număr și eu, iar distrugerea operei lui, este un păcat de neiertat. Iată, avem un obiectiv mai puțin, dintre acelea ce ar fi trebuit inclus într-un ghid cultural al Aradului. Păcat.
Iar, în ceea ce privește semnificația femeii care rupe lanțurile, este și astăzi actuală, noi, încă nu ne-am eliberat complet din lanțurile mentalității comuniste. Priviți în jur vostru și o să numărați destui foști potentați comuniști, care ne conduc și astăzi, și care nu s-au îndurat să lase din gheare, averile jefuite în anii lor de glorie. Nu le restituie, să nu se creeze precedente. Deci, statuia prof. Mureșan ar trebui reamplasată astăzi, în centru Aradului.
(B.B.)

Recomandările redacției