Începând cu data de joi, 08.12.2022, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, este afişat următorul document privind: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism“.Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Construire case familiale”, Jud. Arad, mun. Arad, str. Nouă, nr. 18-20, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 359674 – Arad- inițiativa primarului. Până la data de 18.12.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document. Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 08.12.2022, la adresa  https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta-decizionala–proiecte-de-hotarari-00002226?OpenDocument  și  la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00. Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte.

Recomandările redacției