strategie

Strategia după care se va dezvolta judeţul în viitor a fost dezbătută la Consiliul Judeţean. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiilor locale, consilieri judeţeni, directori ai instituţiilor de cultură şi învăţământ, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi alţii. Consiliul Judeţean Arad a fost reprezentat de Gabriela Chiricheu, directorul Direcţiei de Programe de Dezvoltare.

„Judeţul Arad – pol de specializare funcţională şi inteligentă, susţinut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai stabil şi ridicat, o destinaţie atractivă în peisajul multicultural europen!” este perspective care a stat la baza strategiei de dezvoltare a judeţului Arad pentru perioada 2014 – 2020.

Cei prezenţi la dezbatere au punctat şi o serie de aspecte care se pot regăsi în acest proiect, al dezvoltării strategiei. Între subiectele discutate se numără: apele termale de pe raza judeţulul, potenţialul turistic încă neexploatat, mediul universitar, cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătăţii.

La finele anului 2014, Consiliul Judeţean Arad în colaborare SC RomActiv Business Consulting a demarat proiectul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judeţului Arad  pentru perioada 2014 – 2020.

Prima etapă a proiectului a vizat elaboararea unei analize de diagnostic a judeţului, fiind atinse domenii precum cadrul natural, demografia, activitatea economic, turismul, infrastructura, mediul social, protecţia mediului şi administraţia public, cu rolul de a construi o imagine pertinentă asupra judeţului Arad.

Elaborarea strategiei a constat în definirea unui set de obiective strategice şi a unui plam de acţiune pentru perioada 2014-2020. Viziunea pentru dezvoltare a judeţului Arad este orientată pe creşterea economică ca rezultat al dezvoltării sistemice dintre educaţie, inovare şi sectoarele economiei locale specializate la nivelul judeţului – complementar cu interesul creşterii nivelului de trai, respectiv un mediu de viaţă curat şi civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susţinut de o infrastructură modernă şi de accesul la servicii publice de bună calitate. Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea turismului, protecţia mediului şi dezvoltarea unei adminstraţii publice promte şi eficiente. De asemenea, crearea unui mediu economic performant şi  competitiv reprezintă un deziderat major în fundamentarea planului de actiuni al procesului de realizare a strategiei.

Strategia de dezvoltare a judeţului Arad 2014-2020 poate fi studiată la adresa http://www.cjarad.ro/uploads/files/transparenta_decizionala/Transparenta%20Decizionala%20-%20Proiectede%20acte%20normative/Strat_Cult.pdf

Recomandările redacției