profesori

Fiecare profesor implicat în proiect primeşte 700 de lei

Ministerul Educaţiei Naţionale este beneficiarul unui proiect sistemic, valoarea totală a finanţării fiind de 50.000.000 Euro la nivel naţional. Grupul ţintă este reprezentat de personalul didactic (predare, îndrumare, control şi  didactic auxiliar) din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat din toate regiunile de dezvoltare, care îşi desfăşoară activitatea pe cel puţin 1/2 normă/post, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de forma de încadrare: pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, prin detaşare, în regim de cumul sau plata cu ora.

În judeţul Arad vor beneficia de această subvenţie 5.178 persoane, din care 4.720 personal didactic, respectiv 458 personal didactic auxiliar. Valoarea totală a subvenţiilor la nivel de judeţ va fi de  3.624.600 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea dezvoltării profesionale pentru personalul didactic, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, la demararea acestuia, fiecărei persoane din grupul ţintă, din categoria personalului didactic menţionat i se va acorda o singură dată, o subvenţie pentru dezvoltare profesională,  sub formă de sumă forfetară în cuantum de 700 lei.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect, care vizează dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat şi universitar de stat se va realiza etapizat.

„Fiecare persoană, beneficiară de acordarea subvenţiei, desfăşoară la alegere, în perioada ianuarie-iunie 2015, activităţi specifice pentru dezvoltarea profesională, prin participarea la orice formă de dezvoltare profesională sau formare continuă prevăzută de legislaţia specifică domeniului educaţional în vigoare, formal, informal sau nonformal, pornind atât de la nevoile profesionale personale, cât şi în funcţie de nevoile instituţionale“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.

Recomandările redacției