Suprafaţa de sol productiv necesar pentru producerea bunurilor şi resurselor consumate de populaţia României este, în prezent, de 2,7 hectare de teren şi apă/cap de locuitor, peste ceea ce poate oferi mediul natural al Planetei, relevă Raportul ‘Planeta Vie’, întocmit de World Wide Fund of Nature /WWF/, în parteneriat cu Global Footprint Network.

Practic, în România, amprenta ecologică (Ecological Footprint) – indice care măsoară necesarul de sol productiv şi apă pentru producerea bunurilor şi resurselor consumate de către populaţie şi pentru neutralizarea emisiilor şi deşeurilor – depăşeşte valoarea pe care o poate oferi planeta, respectiv 1,8 hectare de teren şi apă/cap de locuitor.

‘Cauza este dezvoltarea haotică în domeniului construcţiilor din ultimele decenii, dar şi exploatarea resurselor: extracţia mineralelor, transportul, conversia spaţiilor verzi, extinderea construcţiilor, inclusiv în arii protejate, defrişările. Schimbările climatice sunt un efect major al consumului excesiv, prin utilizarea combustibililor fosili ce eliberează în aer cantităţi uriaşe de dioxid de carbon pe care planeta pur şi simplu nu le mai poate absorbi (…)’, explică WWF România.

Organizaţia ecologistă a declarat ziua de 20 august ‘Earth Overshoot Day’ – ziua în care populaţia de pe întreg Pământul a epuizat toate resursele naturale pe care planeta le poate genera într-un an.

‘Pentru restul anului 2013 funcţionăm în sistem de deficit – adică vom consuma peste ceea ce ne poate da natura, lăsând o planetă mai săracă în resurse pentru noile generaţii (…) Epuizarea stocurilor şi acumularea de deşeuri şi emisii, în special cele de dioxid de carbon, pot continua pe o durată limitată până când ecosistemele încep să se degradeze şi, în final, să colapseze. Impactul consumului excesiv se vede deja, în diverse fenomene: lipsa apei, deşertificarea, eroziunea solului, scăderea productivităţii solurilor, defrişările şi fenomenele negative cauzate de dispariţia pădurilor, dispariţia speciilor, colapsul unor stocuri de peşte şi schimbările climatice’, se menţionează în documentul citat.

Raportul ‘Planeta Vie’ (Living Planet Report) este întocmit de WWF în parteneriat cu Global Footprint Network la fiecare doi ani. Pentru ediţia 2012, cercetarea a fost efectuată pe mai mult de 9.000 de populaţii animale, aparţinând unui număr de 2.688 de specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni şi peşti. Studiul a identificat o pierdere alarmantă a biodiversităţii în ţările cu venituri mici, în timp ce ţările dezvoltate trăiesc într-un fals paradis, alimentat de un consum excesiv, care generează emisii semnificative de dioxid de carbon.

Următoarea ediţie a Raportului este programată pentru septembrie 2014.

 

 

(AS – autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu)

 

Recomandările redacției