În perioada ianuarie-august 2018, au fost înregistrate un număr de 430 de cereri privind securitatea la incendiu, fiind soluționate majoritatea. Astfel, au fost emise: 275 de avize privind securitatea la incendiu, 19 avize de protecție civilă, 54 de autorizații de securitate la incendiu și 82 de alte solicitări. Pentru nerespectarea actelor normative în vigoare au fost respinse justificat: 21 de cereri de emitere a avizului de securitate la incendiu, 2 cereri de emitere a avizului privind protecția civilă și 18 cereri de emitere a autorizației de securitate la incendiu. Totodată, au fost efectuate 111 de controale la instituții și 179 la operatori economici. În ceea ce privește situația controalelor efectuate de inspectorii de prevenire, au fost constatate un număr de 905 de deficiențe, din care 47 au fost remediate pe timpul controalelor iar pentru 870 de deficiențe au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost aplicate 99 de amenzi, în valoare de 233.689 de lei și 771 de avertismente.

Exerciții de alamare și evacuare

Pe timpul controalelor de prevenire desfășurate, s-au executat 181 de exerciții cu 1.631 de participanți. Acestea cuprind exerciții de alarmare în caz de incendiu, exerciții de mânuire a stingătoarelor din dotare, respectiv verificarea cunoștințelor personalului de pe locul de muncă referitoare la modul de acțiune și intervenție în cazul producerii unor situații de urgență.

Recomandările redacției