petitii

Angajaţii arădeni au făcut sute de sesizări la itm Arad

Aproape 500 de petiţii a primit Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, din partea angajaţilor nedreptăţiţi, în 11 luni ale anului acesta.  Aproape jumătate din reclamaţii au fost pentru neacordarea drepturilor salariale.

 

Potrivit ITM Arad, din petiţii, 45 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, cinci pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă,  trei pentru neacordarea cărţii de muncă la încetarea activtăţii, trei pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă,  30 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi 47 pentru neplata orelor suplimentare.

 

 

„Reamintim pe această cale faptul că munca fără forme legale, implică, riscuri atât pentru angajator cât şi pentru angajat.

 

Angajatorul riscă o amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă;

Riscă închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă“, a susţinut Ecaterina Isac, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

 

Cei care muncesc „la negru“ sunt pasibili de amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Contractele individu­ale de muncă încheiate, se înregis­trează de către angajator, în registrul general de evidenţă a salariaţilor,  cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză. La solicitarea scrisă a sala­riatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia copii ale documentelor exis­tente în dosarul personal; copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Recomandările redacției