Un număr de 237 de profesori din Arad s-au înscris la examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie, care va avea loc, joi, la Colegiul Economic Arad.
Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolae Judeţean Arad, probele scrise se vor susține în 14 săli de examen, începând cu ora 10.00.
Accesul candidaților în sălile de examen este permis între orele  8.00 – 8.30, pe baza actului de identitate. Durata re­dactării lucrării scrise este de 4 ore. Candidații pot părăsi sala de examen după cel puțin o oră de la distribuirea subiec­telor. Candidații care nu doresc să li se evalueze lucrarea depun o declarație, înainte de ieșirea din sala de examen.
„Se susțin probe scrise la 36 discipline. 7 candidați au solicitat traducerea subiectului – în limba maghiară, în limba slovacă, în limba germană și în limba rromani”, se arată în comunicatul de presă.
Sălile de examen și sala în care se descarcă și se multiplică subiec­tele, sunt dotate cu camera de supraveghere vi­deo. În vederea prevenirii corupției, conform precizărilor MEN, în Centrul de exa­- men există anunțul privind linia TelVerde și site-ul destinate sesizărilor.
La nivel județean, Comisia județeană de examen, numită prin decizia inspecto­rului școlar general, coordonează organiza­rea și monitorizarea examenului.  (Ş.M.)

Recomandările redacției