cantinaConsilierii locali au aprobat, în ultima şedinţă ordinară, tarifele pentru închirierea Cantinei municipale pentru diverse activităţi care se pot desfăşura în afara programului cantinei.

Conform proiectului de hotărâre aprobat, perioada de închiriere se stabileşte în funcţie de solicitarea beneficiarului, în ore, în afara programului de funcţionare normală a cantinei sau în zilele nelucrătoare.

Pentru utilizarea sălii dotată cu mese şi scaune (consum de gaz pentru încălzire sau energie electrică pentru aer condiţionat şi iluminat, după caz, acces la spaţiile publice) tariful este de 50 lei/oră inclus TVA.

Pentru utilizarea sălii, bucătăriei şi a veselei, a utilajelor din dotare, precum şi  consumurilor aferente, tariful este de 100 lei /oră inclus TVA.

Cantina poate fi închiriată de instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Arad, ONG, asociaţii, alte persoane juridice şi persoane fizice care domiciliază in municipiul Arad, numai pentru activităţi non-profit, conferinţe, simpozioane, întruniri, şedinţe, acţiuni caritabile, sociale şi altele asemenea.

Acţiunile Consiliului Local al Municipiului Arad şi ale Primăriei Municipiului Arad sunt scutite de plata chiriei.

Veniturile provenite din închiriere se  vor utiliza la întreţinerea si repararea spaţiului.

În acelaşi proiect de hotărâre se menţionează că valoarea de inventar a clădirii cantineri este de 638.023 lei, iar valoarea de inventar a terenului aferent cantinei este de 36.000 lei.

Recomandările redacției