Taxele speciale la transparență

0
424

Până la data de 15.02.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente. Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 29.01.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 – 17:30, Vineri între orele 08:30 – 14:00. Redăm cele mai importante puncte ale proiectului de hotărâre. Astfel, se instituie taxa specială pentru înregistrarea în  Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării a documentelor translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie sau orice alt document similar) sau a contractului de leasing financiar.

Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 30 lei în cazul persoanelor fizice și de 40 lei în cazul persoanelor juridice.

                Art. 3. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și juridice care solicită înregistrarea documentelor în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.

 Se instituie taxa specială pentru emiterea autorizației de acces pe drumul public.

                Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 150 lei.

                Art. 3. (1) Taxa se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public.

(2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor.

                Art. 4. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului de principiu pentru accesul la drumul public pentru documentații de urbanism (PUZ sau PUD).

                Art. 5. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 4 este de 150 lei.

                Art. 6. (1) Taxa prevăzută la art. 4 se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, cu modificările și completările ulterioare.

                                (2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor.

                Art. 7. Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la art.1 și art. 4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu.

                Art. 8. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului Comisiei de sistematizare a circulației.

                Art. 9. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 8 este de 150 lei.

                Art. 10. (1) Taxa prevăzută la art. 8 se datorează de către persoanele juridice solicitante ale avizului Comisiei de sistematizare a circulației.

                                (2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea solicitării.                

Art. 11. Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la art. 8 vor fi utilizate   pentru achiziționarea de indicatoare rutiere și marcaje rutiere avizate în comisie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.