Copiii care beneficiază de pensie de urmaș, au depăşit vârsta de 16 ani și își continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii noului an şcolar, cel târziu până în 25 septembrie 2019, adeverinţa şcolară pentru anul şcolar 2019-2020, din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Arad.

„Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2019 si, in consecinţa, studenţii urmaşi, in vârsta de pana la 26 ani, sunt in imposibilitatea prezentării pana la data de 25 septembrie 2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o prima faza, acestea au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2019, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care sa rezulte ca în anul în universitar 2018-2019, urmează o formă de învăţământ superior organizată potrivit legii“, a susținut Mihaela Vasil, director al CJP Arad.

Nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.

La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.

Programul de lucru cu publicul al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de luni până joi, între orele 08.00 – 12.00, iar joi si între orele 13 -18.00.

Recomandările redacției