Fie că reușesc să treacă examenul celor 12 ani de școală, fie că pică BAC-ul, tinerii au posibilități pe piața muncii, dacă se informează.

Tinerii care ies de pe băncile liceului și sunt în căutarea unui serviciu, trebuie să se adreseze Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Arad (AJOFM). Pot beneficia atât de consiliere în vederea găsirii un job, precum și de indemnizaţie de şomaj. Din păcate, potrivit celor de la AJOFM nu mulți tineri cunosc faptul că pot beneficia de facilități, în condițiile legii ori nu sunt prea interesați, astfel că, numărul celor care au călcat pragul instituției n-a fost prea mare, în decursul anilor. Ținând cont de lipsa de informare, reprezentanții AJOFM vor să facă cunoscute posibilitățile tinerilor.

„Reamintim absolvenților instituţiilor de învăţământ, faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare“, susține Marinel Henteș, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Arad.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie; adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Și cei fără diplomă de BAC primesc sprijin

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

„Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale «cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019». Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ“, conchide Marinel Henteș.

Recomandările redacției