Autorităţile de la Bucureşti ameninţă chiar cu închiderea unităţilor la care sunt găsite nereguli

controaleÎn perioada 1 martie – 31 mai 2014, Ministerul Sănătăţii a dispus o amplă acţiune de control în toate unităţile sanitare publice din Arad, care vizează, în principal verificarea condiţiilor igienico-sanitare în care sunt acordate serviciile medicale şi, totodată, instituirea unui standard elementar de curăţenie.
Pentru a evita ca aceste controale să fie efectuate ca în trecut, când erau făcute „de ochii lumii“, fără a se fi intreprins vreo măsură în urma lor, pentru că „absolut totul era în regulă“, ministrul Eugen Nicolăescu susţine  că se aşteaptă ca toate acţiunile de control să fie tratate cu maximă responsabilitate, profesionalism şi perseverenţă „astfel încât, la sfârşitul perioadei de control, managerii să aplice în mod corect şi constant prevederile normelor sanitare şi să înţeleagă că realizarea şi întreţinerea unei stări optime de curăţenie în unitatea sanitară pe care o conduc reprezintă o condiţie esenţială, care demonstrează respectul atât faţă de profesioniştii din sistem cât şi faţă de pacienţi”. Nicolăescu spune că speră într-o schimbare fundamentală a sistemului. „Nu îmi doresc ca aceste acţiuni să re­prezinte doar controale de constatare a unor situaţii care se întâmplă în spitalele publice, fiindcă cu toţii cunoaştem situaţia din spitale, înţelegem dificultăţile cu care se confruntă sistemul sanitar, ci îmi doresc ca ele să reprezinte o schimbare fundamentală în managementul curăţeniei aplicat de managerii de spitale şi, în ace­lași timp o schimbare de mentalităţi, o acţiune prin care să formăm atitudini clare și ferme pentru realizarea, menţinerea și întreţinerea unui standard elementar de curăţenie şi igienă în toate componentele unităţilor sanitare“, le-a transmis Eugen Nicolă­escu autorităţilor sanitare din Arad.
Conducerea ministerului aşteaptă măsuri ferme, iar acolo unde deficienţele igienico-sanitare nu pot fi remediate, iar măsurile propuse nu pot fi aplicate, să se dispună închiderea unităţilor, a secţiilor sau găsirea unor soluţii de modificare a structurii unităţii sanitare, astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate, care pot pune în pericol starea de sănătate a acestora.
„Până la data de 15 februarie trebuie să transmitem ministerului planul de desfăşurare a acţiunii de control la nivel ju­deţean ce va cuprinde unităţile sanitare publice cu paturi, perioada efectuării controlului şi echipa de inspectori pentru fiecare spital în parte. Controlul se va desfăşura în perioada 3 martie – 31 mai, după cum urmează: în perioada 3 – 22 martie, echi­pele de inspectori sanitari ai Direcţie de Sănătate Publică vor controla calitatea condiţiilor de acordare a servicilor de asistenţă medicală a unităţile sanitare publice cu paturi. Concomitent, în perioada 01.04-31.05.2014, se vor efectua acţiuni de recontrol, pentru a verifica condiţiile igienico-sanitare şi modalitatea de respectare a măsurilor dispuse, iar la sfârşitul fiecărei luni din perioada de recontrol (aprilie şi mai) DSP va transmite ministerului rapoarte intermediare ale acţiunii de recontrol“, ne-a declarat dr. Laura Nicolescu, directoarea DSP Arad.
Controlul va fi minuţios
Acţiunea de control în cele trei luni va avea următoarele obiective: verificarea normelor privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare,  starea igienico-sanitară pe fiecare secţie în parte, blocurile operatorii, sălile de mese, locul în care se depozitează lenjeria curată şi ma­terialele sanitare, dotarea cu materiale de igienă personală, respectarea normelor de amplasare a paturilor, respectarea normelor privind grupurile sanitare, spaţii frigorifice şi monitorizarea temperaturii, farmacia, laboratoarele, staţia de sterilizare şi respectarea etapelor sterilizării, respectarea normelor la nivelul spălătoriei, depozitarea reactivilor şi mediilor de cultură; ve­rificarea blocului alimentar. „Se va mai verifica modul de respectare a normelor de suprave­ghere, de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale; verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curăţenie şi produse biocide, cantităţi, stocuri, referate achiziţii, condiţii de depozitare, mod de efectuare, personal abilitat, avize pentru produse biocide; verificarea mo­dului în care sunt gestionate deşe­urile sanitare; verificarea protecţiei contra insectelor şi a rozătoarelor, dar şi modul de efec­tuare a operaţiunilor de de­zin­secţie şi deratizare; verifica­rea controlului personalului; verificarea respectării prevederilor privind fumatul; asigurarea utilităţilor – iluminat, ventilaţie, în­călzire, apă curentă, calitatea apei, evacuarea apei uzate, instalaţii de oxigen, verificarea stării tehnice a aparaturii; verificarea struc­turii spitalului: tipul unităţii“, ne-a declarat dr. Teodora Olariu, mana­gerul Spitalului Judeţean Arad.
Acolo unde este necesar, se vor recolta probe (teste de sanitaţie, probe apă, probe alimente, etc) pen­tru a verificarea calitatea acestora.
Această acţiune de control nu are ca scop principal sancţionarea unităţilor sanitare, ci în principal impulsionarea managerilor de spitale, a directorilor de îngrijiri pentru aplicarea corectă a prevederilor normelor sanitare şi efectuarea unor activi­tăţi pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienţi. „Evident că se vor aplica prevederile legale în cazul celor care nu îndeplinesc şi nu respectă normele“, a ameninţat mi­nistrul Sănătăţii.

Recomandările redacției