Trei ONG-uri arădene au câştigat bani europeni pentru mediu, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Este vorba de Asociaţia „Terra Nobillis”, Asociaţia „Around Life” Sebiş şi Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” Arad. Proiectele celor trei organizaţii sunt finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în cadrul Axei Prioritare 4 – „Implementarea siste­melor adecvate de management pentru protecţia naturii”. La fonndurile UE s-a adăugat şi finanţare de la bugetul de stat, în procent de 10 la sută din valoarea proiectului. Asociaţia „Terra Nobillis” va derula proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0014 Câm­pia Cermeiului şi ariile protejate conexe”, a cărui valoare este de peste 1,7 mili­oane de lei. „Elaborarea planurilor de ma­nagement pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb”, proiuect al Asociaţiei „Around Life” Sebiş se ridică la peste un million de lei. Nu în ultimul rând, proiectul „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neu­- dorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş”, al Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Cultu­rale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” are o valoare totală de 726.450 de lei.

Recomandările redacției