finanteReprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică îşi schimbă, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, programul. Astfel, în cazul opera­ţiunilor în numerar, ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială şi ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestorase poate face până pe 24 decembrie. Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 30 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014 se poate face până pe 6 ia­nuarie 2014; depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice se facepână pe 30 decembrie 2013, ora 10.30, cu exceptia zilei de 27 decembrie. De asemenea, achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar este posibilă până pe 30 de­­cembrie, la ora 10.30, cu excepţia zilei de 27 decembrie, când se încasează numai sumele prevăzute la punctul 1.2 alin (2) din normele metodologice. Restituirile de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule) se fac  până pe 30 decembrie 2013, ora 10.30, cu exceptia zilei de 27 decembrie.
În ceea ce priveşte operaţiunile de încasări şi plăţi prin virament, prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dis­pun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei din alte judeţe; prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţiile de credit; pre­zentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unitati ale Trezoreriei Statului din alte judete sau la trezorerii diferite din Municipiul Bucureşti; prezen­tarea la Trezorerie a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a trezoreriei sau la unităţi ale trezoreriei din cadrul aceluiaşi judeţ; prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezen­tând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei din cadrul ace­luiaşi judeţ; prezentarea de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit se pot face până la 30 decembrie 2013, ora 10.00, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013.
În cazul operaţiunilor  derulate de instituţii publice, deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugete locale se pot face potrivit prevederilor punctelor 2.1 si 2.3 din normele metodologice. Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără perso­- nalitate juridică; lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat; recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare; virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei a sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri  bugetare se pot face până pe 24 de­­cembrie, iar restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat are ca dată limită 24 decembrie sau 30 decembrie, după caz. În ceea ce priveşte închi­derea execuţiei bugetelor locale, de menţionat că regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugetese face până pe 24 decembrie, iar stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora se face în primele cinci zile lucrătoare ale lunii ianuarie.

Recomandările redacției