Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a dat publicității programul de funcţionare al unităţilor Trezoreriei Statului în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Astfel, în ceea ce privește operațiunile în numerar, ridicarea sumelor din conturile instituțiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială, precum şi pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora s-a putut face până la 28 decembrie 2017; depunerea încasărilor unităţilor vamale – din perioada 29 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018 se va face în 3 ianuarie 2018; depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice, se poate face până astăzi la, ora 10.30; achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri în numerar, se poate face până astăzi la ora 10.30, la fel cum se întâmplă și în cazul restituirii unor sume către contribuabili.
În ceea ce privește operațiunile prin virament, prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice şi operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la: aceeaşi unitate a trezoreriei statului sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ; unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe sau la trezorerii din municipiul Bucureşti; instituţii de credit, se poate face până astăzi la ora 10.
Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi județ se poate face tot până astăzi la ora 10, cum de altfel se întâmplă și în cazul prezentării de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit. „Programul calendaristic este stabilit conform prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3244/ 2017. Ordinul poate fi consultat pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finan­țelor Publice Timișoara https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/, Secțiunea: Informații de interes public”, se arată într-un comunicat de presă al DGRFP Timișoara.
(L.Ș.)

Recomandările redacției