Măsuri urgente luate de Consiliul Superior al Magistraturii care vor fi dispuse în instanțele din țară. În perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 se vor judeca doar cauzele urgente, conform listelor, care  vor fi publicate şi pe portalul Tribunalului Arad şi al instanţelor arondate.

În celelalte cauze aflate pe rolul instanţelor  de judecată, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată ulterior datei de 04 mai 2020, după caz se va proceda la preschimbarea termenelor  de judecată acordate pentru perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

În cauzele aflate pe rol în această perioadă se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta instanţei va fi limitat, urmând să aibă acces doar cei care trebuie să participe la şedinţa de judecată, în ziua respectivă şi va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

Programul cu publicul la serviciul de registratură şi arhivă, atât la Judecătoria Arad, cât şi la Tribunalul Arad va fi redus şi se va desfăşura între orele 08:30 – 09:30 la Judecătoria Arad şi între orele 10:00 – 11:00 la Tribunalul Arad, iar urmând ca cele două servicii să fie mutate în cadrul unui birou aflat la intrarea în incinta Palatului Justiţiei.

În perioada 13 martie  – 04.05.2020 se suspendă programul cu publicul în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice, urmând ca sesizările, cererile sau memoriile să fie transmise prin mijloace de comunicare alternative permise de lege, e-mail: tr-arad@just.ro, fax: 0257/251700,  respectiv prin poştă.

De asemenea, persoanele interesate pot solicita informaţii şi telefonic, apelând  numerele de telefon: 0374/491086 – pentru Tribunalul Arad şi 0374/491087 – pentru Judecătoria Arad.

 

Recomandările redacției