Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara aduce la cunoştinţă contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 809/2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit acestei ordonanţe care modifică Legea nr. 571/2003 a Codului Fiscal, sistemul plătirii TVA către bugetul de stat la încasa­rea facturilor devine opţional pentru plătitorii de asemenea taxă. Având în vederea trecerea de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a plătirii TVA la încasarea facturilor, persoanele fizice şi cele juridice impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot continua acest mod de plătire a TVA (la încasarea facturilor), fără depunerea vreunei notificări, doar dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului, sau pot solicita oricând, în cursul anului 2014, să fie radiate din registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul plătirii TVA la încasarea facturilor prin depu­nerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului.
De asemenea, persoanele fizice şi juridice impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul de plătire a TVA la încasarea facturilor şi care în ultima perioadă fiscală a anului 2013 au depăşit plafonul de 2.250.000 de lei au obligaţia să depună la organele fiscale competente o notificare până la data de 25 ianuarie 2014 (cel mai târziu), în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul de plătire a TVA la încasarea facturilor.

Recomandările redacției