UAV

Reprezentanţii UAV vorbesc despre obiectivele proiectului

Universitatea Aurel Vlaicu a fost selectată să facă parte din grupul celor 21 de universităţi în care se va implementa proiectul POSDRU/155/1.2/S/136180 „Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învătământ superior de calitate”. „Universitatea noastră va realiza o strategie, pe care o va prezenta la nivel naţional şi care împreună cu celelalte strategii realizate va face parte dintr-o strategie naţională. Astfel, se va organiza un amplu proces de consultare a experţilor naţionali şi internaţionali, precum şi a principalilor actori în domeniu, în vederea realizării unei strategii naţionale privind internaţionalizarea educaţiei pe baza strategiior de internaţionalizare elaborate de universităţile selectate să facă parte din proiect, în concordanţă cu specificul în plan instituţional”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Academic al UAV.

Consultarea experţilor şi a principalilor actori din Educaţie este organizată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), care are ca parteneri: International Association of Universities (lAU), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID). „Universitatea noastră a fost selectată dintre cele 49 universităţi de stat datorită cercetării pe care o avem. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea calităţii în sistemul de învățământ superior, în contextul european al Procesului Bologna, prin îmbunătăţirea abordării strategice a universităţilor din România, în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale”, susţine prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV. De menţionat că proiectul îşi propune să conducă la îmbunătăţirea pe termen lung a accesului la învățământul superior şi la o adaptare a acestuia la cerinţele naţionale și internaţionale. „Obiectivele specifice ale acestui proiect constau în dezvoltarea dimensiunii internaţionale a educaţiei la nivelul instituțiilor de învăţământ superior; creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii şi în societatea bazată pe cunoaştere; îmbunătăţirea managementului universitar în ceea ce priveşte competenţele de planificare strategică, a celor prospective şi de marketing educațional”, susţine conf. univ. dr. Codruţa Stoica, directorul Departamentului pentru Parteneriate Internaționale din cadrul UAV, cea care reprezintă universitatea în cadrul acestui proiect.

Recomandările redacției