ulalaDesfăşurată cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului, Conferinţa Naţională a Ligii Naţionale a Asociaţiilor de Proprietari „Habitat”, desfăşurată la Bucureşti în zilele de 3 şi 4 octombrie, a pus în discuţie probleme importante precum dreptul la o locuinţă decentă, accesibilă ca preţ, drept fundamental al fiecărui cetăţean care ar trebui să se regăsească în constituţie. Conducerea U.L.A.L. Arad a luat parte la această conferinţă la care au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari din întreaga ţară, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, ANRE, ANRSC, ANPC, specialişti în domeniu, mass-media.
Prin tematica abordată, s-a regăsit analiza stării serviciului public de alimentare cu energie termică, ( U.L.A.L. a prezentat o informare privind CET H ARAD) legislaţia ce reglementează serviciile comunitare de utilităţi publice, stadiul (complet nesatisfăcător ) al desfăşurării programului de creştere a eficienţei energetice a clădirilor (la Arad fiind începute 17 blocuri în anul 2009 şi neterminate în 2013) propuneri de modificare a legislaţiei specifice asociaţiilor de proprietari şi a codului fiscal ce reglementează unele probleme din asociaţii, propuneri de adoptare a unei scheme de susţinere eficientă a consumatorilor vulnerabili, susţinerea unor numeroase informări ce interesează asociaţiile de proprietari şi pe membrii lor. „Legislaţia actuală greşit con­sideră primăriile ca beneficiari şi coordonatori de programe, fiind res­ponsabile cu alegerea executan­tului, iar costurile imense sunt de­contate de asociaţii. Am solicitat modificarea legislaţiei în sensul că managementul de proiect să fie încredinţat asociaţiilor. Am făcut propuneri pentru simplificarea calcu­- lului la încălzire. Există conturată trecerea modului de încălzire de la gaz la curentul electric, în esenţă motivată de componenta de cost şi siguranţă. Acolo unde în blocuri exis­tă mai multe sisteme de încălzire, gestiunea energetică nu va funcţiona niciodată, iar costurile cu producerea energiei termice sunt mari, diferenţa preţului la consumator făcându-l modul de subvenţionare de către autoritatiile publice locale. Acesta reacţionează cu greu în vederea eficientizării sistemului energetic local, lăsând populaţia să plătească nişte costuri enorme, nesustenabile, cum e cazul la Arad. Se impun măsuri de redimensionare a CET-urilor, în funcţie de cererea concretă a consumatorilor. Se impune nu numai reabilitarea externă a clădirilor dar şi a sistemului de distribuţie interioară şi efectuarea con­- torizărilor inteligente“, ne-a declarat Arion Vasile, vicepreşedintele Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad. Conducerea U.L.A.L. s-a întâlnit apoi cu preşedintele ANSC, pe care l-a informat cu stadiul întocmirii contractelor de furnizare a energiei termice la Arad.

Recomandările redacției