Conducerea ULAL Arad, reprezentant al asociațiilor de proprietari membre din județul Arad, a avut o întâlnire, săptămâna trecută, cu reprezentanții Companiei de Apă Arad S.A. la sediul Consiliului Județean Arad. La reuniune au participat din partea Companiei, șefii serviciilor Contracte, Relații cu clienții, Serviciu Abonați, directorul companiei a fost absent de la întâlnirea cu reprezentanții consumatorilor care plătesc lunar facturile acestor utilități.

Alături de președintele ULAL Arad, au mai participat un administrator de condominiu și un președinte de asociație de proprietari. Întâlnirea a avut scopul de a informa și de a prezenta nemulțumirile asociațiilor de proprietari și a cetățenilor care locuiesc în condominii și nu numai. „Cea mai dezbătută problemă a fost aceea privind  citirea contoarelor de branșament și facturarea consumurilor de apă în urma implementării noului regulament aprobat prin Hotărârea Nr. 10, din 12/10/2018,de către «Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad», care numai la dezvoltare și modernizare nu s-a gândit, așa cu prevede Legea nr. 241/2006, actualizată în 2018.Odată cu aprobarea acestui regulament, care a fost aruncat în brațele Companiei de Apă Arad, s-a pus în aplicare citirea la două luni a contorului de branșament de către angajații companiei, iar în lunile fără citire estimarea unui consum mediu al ultimelor 12 luni. Toate bune și frumoase, însă în clădirile de tip condominiu, unde există mai mulți consumatori, trebuie să le fie încasat conform legii, consumul de apă real și nu un consum estimat, care trebuie să se regăsească în lista de cheltuieli. Încă de la începutul implementării noului regulament, ULAL Arad a adus la cunoștința Companiei că va fi dificil de aplicat la apa potabilă un consum estimat. O altă nemulțumire a asociațiilor de proprietari este legată și de citirile greșite ale indexului de către cititorii companiei, iar din partea administratorilor faptul că primesc prea târziu facturile pentru a întocmi în timp util listele de cheltuieli și a le încasa“, a precizat Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.  O problemă pe care operatorul trebuie să o rezolve neîntârziat este întreținerea rețelelor de canalizare stradală. Rețeaua de canalizare nu este curățată, întreținută adecvat astfel că atunci când cantitatea de precipitații este în cantități importante și canalizarea stradală este colmatată, nu mai preia apa pluvială din căminele condominiilor, iar această situație duce la inundarea subsolurilor condominiilor, producând daune proprietarilor. ULAL Arad a recomandat Companiei și în special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad să realizeze investiția de modernizare în totalitate. achiziția și implementarea software-ului aferent noilor contoare cu citire la distanță, cât mai urgent conform Legii nr. 241/2006 care le impune operatorilor „să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii”. „Până în prezent, soluția găsită de conducerea Companiei de reducere a costurilor de operare, a fost concedierea salariațiilor, în mare parte a muncitorilor companiei. Atât conducerea Companiei Apă Arad S.A. cât și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, nu trebuie să uite nici o clipă că toate serviciile de utilitate publică trebuie asigurate în cele mai bune condiții de calitate și la cele mai economice tarife“ , a concluzionat  Dorina Lupșe.

Recomandările redacției